Dopis vedoucího Katedry psychologie FF UP

Milé studentky a milí studenti Katedry psychologie, čtenáři a čtenářky časopisu Introspekt,

Přeji vám hodně energie a radost v duši v této náročné době, ve které jsou některé naše přání a potřeby omezovány. Na druhou stranu nám současná situace umožňuje strávit více času se svými blízkými a sdílet tento čas společně v kruhu nejbližších. Poskytuje nám prostor uvědomit si vlastní hodnoty, jakož i ukázat solidaritu a sounáležitost se společností, ve které žije. Věřím, že se brzo setkáme v prostorách naší katedry a budeme moci sdílet naše zážitky a zkušenosti z této náročné doby, tak i společně prohlubovat naše znalosti, poznatky a kompetence.

 

Dr. Martin Dolejš

Vedoucí Katedra psychologie FF UP

Reader Rating2 Votes
100