Jaký vliv má pandemie koronaviru na psychiku lidí v ČR

Na Katedře pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích nezaháleli a začali s výzkumem mapujícím vliv pandemie koronaviru na psychiku lidí v ČR. Současná situace je výjimečná a my nevíme, jak ji lidé vnímají a prožívají. Výsledky výzkumu pomohou odhadnout psychické dopady pandemie na obyvatelstvo ČR a zmapovat tyto změny v průběhu času.

Na stránkách www.jupsycor.cz/ najdete dotazník, který můžete, sami za sebe, vyplnit během několika minut. Můžete se ale zapojit i jako pomocná výzkumná síla, dobrovolník, a udělat telefonicky rozhovor s někým ze svého okolí. Vítanými respondenty jsou lidé z nejohroženějších skupin, zejména senioři, kterým by takové otázky nezpůsobovaly nepohodlí nebo stres. Na webu pak najdete jednoduchý postup. Zapojit se není nijak složité a počet vašich respondentů není nijak omezen.

Získat v karanténě jakákoli data je poměrně složité, proto je důležité, aby se zapojilo co nejvíc lidí.

Reader Rating3 Votes
34
Previous
Divadlo hrou