1. Jak vypadá spánek

Co se děje s naším tělem a myslí, zatímco spíme?

Prospíme zhruba třetinu života. Spíme, abychom podpořili psychickou i fyzickou regeneraci, spousta z nás se ale stejně budí s pocitem únavy a vyčerpání. V době, kdy člověk ovládl svět a náš život není závislý na tom, jak se střídá noc a den, je kvalita spánku velice aktuální téma. Naše tělo totiž nejde s dobou jako naše mysl, ale je stále součástí přírody.

Přinášíme vám sérii článků, ve kterých se dozvíte, co se děje s naším tělem a myslí, zatímco spíme, co všechno má vliv na kvalitu našeho spánku a jak spát lépe, vyvrátíme některé mýty kolující o spánkovém deficitu a v neposlední řadě se zaměříme i na negativní účinky nekvalitního a nedostatečného spánku na naše psychické i fyzické zdraví.

V prvním díle si povíme něco o tom, co to vlastně spánek je. Může to vypadat jako nudná teorie, tyto znalosti jsou ale důležité proto, abychom pochopili, o čem budeme mluvit v dalších článcích.
Když mluvíme o biorytmu, rozlišujeme bdění, kdy jsme při vědomí, a spánek, kdy je vědomí do jisté míry přerušeno. Mělo by jít o pravidelný cyklus opakující se každý den. Dochází k útlumu veškeré aktivity.

Zajímavé je, že pokud bychom nevěděli,

zda je zrovna den či noc, náš cyklus

by se prodloužil asi na 25 hodin.

Stadia spánku

Během spánku se střídá celkem 5 fází spánku, které dále dělíme na tzv. non-REM a REM fáze. Non-REM fáze se v průběhu spánku zkracuje, zatímco REM fáze je nejdelší právě před probuzením. Celý tento cyklus trvá něco mezi 90-110 minutami a celkově by se měl během noci opakovat 4-6 krát.

Non-REM fáze

  1. Prvním stadiem je fáze LEHKÉHO SPÁNKU, kdy teprve usínáme a snadno se probudíme. Snižuje se tlak krve, dochází ke zpomalení srdeční činnosti, přichází útlum.
  2. Poté dochází k PROHLUBOVÁNÍ SPÁNKU. Nevnímáme už většinu hluku, oslovení nás také neprobudí. Aktivita nadále klesá.
  3. a 4. Dále mluvíme o tzv. HLUBOKÉM SPÁNKU. Tyto dvě fáze jsou si podobné a liší se zastoupením určitých vln na EEG. Tělesná aktivita je ze všech fází nejnižší, zatímco do mozku proudí krve více. V této fázi se nám tedy zdají sny, málokdy si je ale vybavíme. Pokud jsme probuzeni během hlubokého spánku, jsme dezorientovaní a nebudeme se cítit ve své kůži.

REM fáze

  • Zkratka REM znamená Rapid Eye Movement, je to tedy stadium rychlých očních pohybů. V této fázi dochází více než v jiných k obnově organismu. V mládí máme tedy tuto fázi delší, zatímco ve stáří se zkracuje. Tady se nám zdají intenzivní a živé příběhové sny, které si často pamatujeme po probuzení. Na základě výzkumů se spánkovou deprivací se diskutuje o tom, že sny potřebujeme pro naši psychickou pohodu.

Během spánku naše tělo regeneruje. Jeho trvání a kvalita ovlivňuje to, jak budeme další den fungovat. Nedostatek souvisí dokonce s naší chutí k jídlu. Dlouhodobá deprivace se považuje za druh mučení a dokáže způsobit různě vážná fyzická i psychická onemocnění. O tom už budeme mluvit příště.

Použité zdroje:
Znalosti nabité během studia na katedře psychologie Univerzity Palackého v Olomouci.
Učebnice obecné psychologie – Alena Plháková
Úvod do psychologie – Zdeněk Helus
Proč spíme: Odhalte sílu spánku a snění – Matthew Walker

Reader Rating1 Vote
100