My uživatelé technologií III

Phubbing jako moderní forma ostrakismu - Mobilní telefon jako moderní forma sociálního vyloučení

Když jsem byla ještě na střední škole, chodili jsme s přáteli často do čajoven. Sedli jsme si k čaji a vedli pseudofilozofické debaty, jak se sluší a patří na správné adolescentní chytrolíny. Často nás rušil hluk v místnosti, protože čajovna byla plná lidí. V průběhu pár let se ale situace změnila. Zvuky utichly a my poprvé slyšeli hudbu v pozadí nebo obsluhu, která komentovala nápojový lístek. Chvíli se to zdálo jako posun k lepšímu. Pak jsme si ale všimli, co se děje u ostatních stolů.

Pozorovali jsme skupiny kamarádů, kteří seděli kolem vodní dýmky a mlčeni zahleděni do svých mobilních telefonů. Sem tam se stalo, že se dva obličeje zvedly, usmály se na sebe a znovu sklonily nad obrazovky. Usoudili jsme, že si nejspíš vyměnili zprávu dokonce mezi sebou. Vždyť ale seděli u jednoho stolu! Přišlo nám to celé jako podivné sci-fi.

Co je phubbing?

Označení phubbing vzniklo ze slov phone (mobilní telefon) a snubbing (přehlížení, pohrdání). Je to situace, kdy přehlížíme někoho, s kým jsme v přímém kontaktu, a raději se věnujeme mobilnímu telefonu.

Phubbing zhoršuje kvalitu komunikace a spokojenost ve vztazích

Ukazuje se, že když nám pozornost bere něčí mobil, naše vnímání kvality konverzace a spokojenost ve vztahu s dotyčnou osobou se zhoršuje. Phubbing totiž naráží na naše potřeby sounáležitosti, sebeúcty, smysluplné existence a kontroly, což jsou stejné hodnoty, které jsou ohroženy, pokud jsme z komunikace úplně vyloučeni. A zatímco se na svoje mobilní telefony spoléháme čím dál více, sociální vyloučení se pomalu stává součástí každodenního světa (Chotpitayasunondh & Douglas, 2016).

Přestáváme si užívat konverzaci face2face naplno

Nedávná studie dokonce tvrdí, že používání mobilních telefonů zmenšuje naši možnost užít si konverzaci ve skutečném světě. Užíváním mobilních telefonů zvyšujeme naše rozrušení nebo rozptýlení od toho, co se děje kolem, a tím se děláme víc náchylnými k nudě a horší náladě. To znamená, že setkávání se s přáteli se stává méně lákavé a uspokojivé (Dwyer, Kushley & Dunn, 2018).

Duševní zdraví dětí a mobilní telefony rodičů

Pokud jde o phubbing ze strany rodičů, mohou svým dětem naložit do batůžku větší náchylnost k depresím během puberty (Xie & Xie, 2020). Rodiče, kteří takto užívají mobil před dětmi, navíc zvyšují riziko vzniku závislosti na mobilech u jejich dětí v pubertě (Xie, Chen, Zhu & He, 2019). Překvapuje vás to? Nedivím se. Ale věřte, že už jen zapnutá televize v pozadí způsobuje nižší citlivost rodiče ke snahám dítěte získat si pozornost (Kirkorian et al, 2009).

 Slovo na závěr…

V naší anketě na Instagramu 96% z vás odpovědělo, že vám vadí, když někdo používá mobil, zatímco někdo mluví. Už jen 77% je o sobě schopno říct, že sám mobil nepoužívá, jestliže s někým konverzuje. V psychologii u sebeposuzovacích dotazníků vždy bereme v úvahu to, že lidé chtějí být nahlíženi v lepším světle. I sami sebe chtějí vidět v dobrém světle.

Když jdu do kavárny a rozhlédnu se kolem sebe, na každém stole vidím položený telefon. Mobil je to první, co přitáhne naši pozornost, pokud přítel odejde na toaletu. A co si myslíte, že dělá ten druhý na záchodě? Kolikrát se stane, že s někým mluvíte a najednou zazvoní telefon. Druhý mobil zvedne a říká: „Já tě poslouchám, pokračuj,“ zatímco si čte zprávu, která mu právě přišla. Jak se cítíte? Máte chuť vyprávět dál? A když cinkne zpráva vám, cítíte to nutkání podívat se, o co jde?

Jsem možná až moc skeptická. Přátelé si ze mě dělají legraci, možná je s tím už trochu štvu. Já si ale myslím, že většina z nás je na technologiích závislá. Že zíráme do obrazovek a zatímco se kolem nás odehrává skutečný život, my se nedíváme.

Napište nám, jaký na to máte názor.

Související články

My uživatelé technologií I – Peněženka, mobil, klíče, rouška. Technologie jsou součástí našeho běžného dne. Jak na nás působí, když se jim nevěnujeme?

My uživatelé technologií II  – Praktické rady, jak efektivně využívat technologie a odpočinout si od sociálních sítí

Použitá literatura

Dwyer, R. J., Kushlev, K., & Dunn, E. W. (2018). Smartphone use undermines enjoyment of face-to-face social interactions. Journal of Experimental Social Psychology, 78, 233-239.

Chotpitayasunondh, V., & Douglas, K. M. (2016). How “phubbing” becomes the norm: The antecedents and consequences of snubbing via smartphone. Computers in Human Behavior, 63, 9-18.

Kirkorian, H. L., Pempek, T. A., Murphy, L. A., Schmidt, M. A., & Anderson, D. R. (2009). The impact of background television on parent–child interaction. Child Development, 80, 1350–1359. doi:10.1111/j.1467-8624.2009.01337.x

Xie, X., & Xie, J. (2020). Parental phubbing accelerates depression in late childhood and adolescence: A two-path model. Journal of Adolescence, 78, 43-52.

Xie, X., Chen, W., Zhu, X., & He, D. (2019). Parents’ phubbing increases Adolescents’ Mobile phone addiction: Roles of parent-child attachment, deviant peers, and gender. Children and Youth Services Review, 105, 104426.

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Notice: Undefined offset: 1 in /home/html/introspekt.cz/public_html/www/wp-content/themes/zeen/inc/core/theme-helpers.php on line 2535