Naše cesta k vysněnému cíli

Známe to všichni. Ten pocit příjemné nervozity, když před sebou vidíme nějakou změnu, nový cíl. Cíle si vytyčíme na naši životní cestu, abychom postupovali vpřed. Co když ale naše představy nedopadnou podle našich očekávání? I to se stává. Naštěstí pro vás máme několik rad a metod, které vám k jejich dosažení pomohou. Pohodlně se usaďte a vydejte se s námi na cestu k vysněnému cíli.
Vše to začíná krokem, kdy padne konečné rozhodnutí. Něco v našem životě chceme změnit. Určíme si cestu, na jejímž konci čeká cíl, jehož chceme dosáhnout. Ať se nám v mysli vynoří představa cíle pracovního, studijního, cíle v osobním nebo partnerském životě. Náš vnitřní hlas motivace na nás náhle zakřičí, že je čas posunout se dál.

Souboj dvou vnitřních sil

Vydáváme se na cestu, kde záhy zjišťujeme, že se střetáváme s různými silami. Některé síly nás ženou vpřed a urychlují náš postup – cítíme, jak nám dodávají nadšení a energii. Zavřete oči. Představte si svůj cíl jako blyštivý poklad na konci oné cesty a síly, které vám dodávají touhu jít vpřed. Jaké to jsou síly? Zkuste si je v hlavě pojmenovat nebo si je vypsat na papír. Je to podpora blízkých? Pravidelný trénink? Pravidelný odpočinek? Menší úspěchy, které vás posouvají dál? Použijte všechny dostupné prostředky, o nichž víte, že vás táhnou vpřed, abyste je mohli účelně použít jako hnací motor.
Narazíme však i na protichůdné síly. Překážky nás nutí ustrnout a zůstat na místě, brání nám postupu vpřed. Jaké překážky se vám teď zrovna staví na cestu? Nedostatek energie? Disciplíny? Brání vám někdo v dosažení vašeho cíle? Nemáte dost peněz, sebevědomí, nápadů? Zastavte se. V určitém bodě se může stát, že se na nás překážky valí silou ničivé laviny. Ujasněte si, proč vlastně celou cestu podstupujete. Co na jejím konci získáte, a co naopak ztratíte.
Všechno naše snažení proudí z jednoho bodu. Musíme znát své hodnoty a mít jasné vize.

Sedm klíčů k dosažení cíle

O vizi našeho cíle si povíme v souvislosti s tzv. SMARTer metodou. Je to také způsob, jakým se může ve firemním prostředí hodnotit kvalita projektů (nebo cíle osobního rozvoje).
Zkratka v sobě skrývá celý princip metody.

  • S (specific) vyznačuje potřebu mít konkrétní podobu cíle. Musíme jej vidět tak jasně a zřetelně před sebou.
  • M (measurable) označuje měřitelnost – možnost, kterou budeme moci posoudit, jak blízko jsme k našemu cíli. Nejprve si vyznačit kroky, jež nás k němu vedly, poté sledovat pokrok, všímat si zakopnutí a zužitkovat tyto poznatky ve svém snažení.
  • A (achievable) je pro dosažitelnost. Pořádně se zamyslete a porovnejte své možnosti, v jejich tvrdé a reálné podobě. Je pro vás tento cíl dosažitelný? Nemusíte se cíle vzdávat, mnohdy stačí jej pouze lehce poupravit nebo upřesnit.
    I když před sebou vidíme zdánlivě ohromný cíl, který nám nedává příliš jistoty- dovolme si riskovat a chybovat. O tom život je, a i kdybychom mnohokrát selhali, můžeme těžit paradoxní výhry z nasbíraných zkušeností a nových vědomostí, které tím načerpáme.
  • R (realistic) nám radí, abychom si náš cíl rozčlenili do zvládnutelných úkolů. Úkolů, které jsme schopni vlastními silami zvládnout.
  • T (timebound) je zásada efektivnosti. Znamená ohraničenost v čase. Předpokládá, že je potřeba rozvrhnout si naši cestu nejen v úkolech, ale také v čase, abychom neustrnuli.
  • E (evaluate) znamená hodnocený. Úkol by měl mít nějakou přidanou hodnotu i pro ostatní; vaše okolí, prostředí. Navíc je důležitá zpětná vazba od lidí, kteří váš pokrok mohou sledovat s odstupem.
  • R (reevaluate) je průběžně hodnocený a hodnotný, během celého procesu.

Zóny bezpečí a tajemného neznáma

Převážnou část našeho života se nacházíme v bezpečné, pohodlné zóně. Komfortní zóna je náš normální režim, v němž jsme zvyklí fungovat a žít. Neobsahuje nic neočekávaného a namáhavého. Aktivity v ní od nás nevyžadují příliš námahy.
Za jejími hranicemi se však nachází zóna učení. Tam na nás čekají výzvy, neprobádané území a možnost, kde uplatnit náš potenciál. Je to pro nás bezpochyby místo vyžadující více energie, ale prozkoumáváme něco nového a rozšiřujeme své obzory. Je to jako skočit do ledové vody; spolknout úzkost a nervózní napětí a rovnýma nohama se pustit dolů.

Změny a co s sebou obvykle přináší

Řekněme, že jsme dosáhli našeho cíle, zvládli jsme to. Ale co když je změna v našem životě tak velká, že nám působí potíže a nutí nás vrátit se do zajetých kolejí, protože to pro nás bylo jednodušší? Kupodivu nezáleží na tom, zda se nám v životě objeví změna v pozitivním nebo negativním smyslu. Potíží se stávají důsledky, které z ní vyplývají. Změny jsou náročné, pro někoho více, někdo je jim přivyklý. Když zažíváme příliš velkou změnu v životě nebo více změn za sebou, aniž bychom měli čas si jim pořádně přivyknout, ztrácíme schopnost předvídat. Cítíme nejistotu, nepřipravenost. Proto je dobré si velké cíle dávkovat postupně a s rozmyslem.

Jaké jste si vytyčili cíle vy? A jak daleko jste došli na své cestě?

Reader Rating0 Votes
0