Umění microdosingu II.

Redaktor se v sérii článků podělí o svoji psychedelickou zkušenost

UPOZORNĚNÍ – Tento článek má pouze informativní a zájmový, případně pak riziko úrazu redukující charakter. Nenabádá nikoho k užívání níže zmíněných halucinogenů (ani jiných drog), které jsou v České republice nelegální a při nesprávném zacházení mohou být i nebezpečné.


Dobrý den, zdravím a vítám vás, dnes je to přesně 10 dní od započetí mé strastiplné cesty vědomím, plné překážek a úskalí, které umí vytvořit pouze a jen vlastní lidská mysl. V minulém záznamu jsme si představili techniku microdosingu a dnes se již konečně podíváme na její první subjektivní projevy. Také nahlédneme na fenomén placebo efektu a na jeho zastoupení v našem experimentu. Mé jméno je Alois Vochomůrka a dovoluji si vás pozvat na prohlídku mých nejhlubších intimních prožitků.

T+ 00:00h, takto a ne jinak začíná každý správný trip report (zpráva o naší psychedelické zkušenosti). T slouží jako zkratka pro time (čas), v našem případě pro čas užití látky. +00:00 (+00:45, +01:00,…) pak ukazuje počet uběhlých minut či hodin od času tzv. dropu. Tento typ zápisu slouží především k rozřazení události a napomáhá k přehlednosti podávané zprávy. Slouží také jako jakýsi průvodce zkušeností a říká nám, ve které ze tří základních částí tripu se popisovaný fenomén objevil. Těmi jsou comeup (náběh, manifestace účinků látky), peak (vrchol, látka působí nejsilněji) a comedown (úpadek, odeznění účinků látky).

Klasický trip report se ale především používá k popsání zkušeností s vyšší dávkou aktivní látky, a proto by u microdosingu mohl působit poněkud nudně. Nicméně se jedná o základní kámen integrace jakékoliv psychedelické zkušenosti a musel jsem ho tedy přinejmenším zmínit. Můj trip report bude sledovat dění celých deseti dnů, z toho důvodu bude o něco obecnější a formou lehce literárnější.

U první dávky, přibližně 10 mikrogramů LSD-25, byla změna ve vnímání naprosto zřetelná. Byla užita okolo šesté hodiny večerní (nedoporučuje se) a nabyla mě příjemnou energií a ostražitostí (tu jsem si ihned otestoval při řízení motorového vozidla), které mi ovšem dovolily spočinout až kolem druhé hodiny ranní dne dalšího. Tuto chybu v čase užití jsem už dále v experimentu neopakoval. Ihned jsem si všiml nutkání mluvit s ostatními (byl jsem v přítomnosti přátel) i přes náročnost uplynulého dne. Co se též výrazně změnilo byla témata konverzací a obecně nátura myšlenek plnící mou hlavu. Vše jako by nabývalo hlubšího významu, skoro až spirituálního. Cítil jsem citové spojení s činnostmi a filosofiemi důležitými pro můj osobní postoj k životu. Uvědomoval jsem si svou nečinnost v oblastech, které pro mě dříve hodně znamenaly a na které jsem si nedokázal najít čas.

Látka mi umožnila pojmenovat a čelit nedostatkům, které mě za normálních okolností plnily úzkostí. Cítil jsem se po dlouhé době klidný, vyrovnaný a připravený změnit své návyky. Když jsem okolo půlnoci dorazil domů, neubránil jsem se nutkání vlézt na svojí jógamatku a udělat před spaním pár ásan (jógové pozice). Při své pravidelné meditaci jsem si všiml okamžitého vstupu do pokročilého meditativního stavu, ke kterému se obvykle dostávám až v určité minutě praktiky. Spánek byl velice jemný až lucidní.

Efekty byly náturou podobné těm při vyšších dávkách, avšak v mírné podobě a bez problému normálního fungování. Překvapení přišlo druhého dne z rána, když jsem se probudil i přes lehkost spánku plný energie a bez své běžné ranní úzkosti (tento efekt zatím přetrvává). Den po uběhlé zkušenosti se nesl ve velmi dobré a produktivní náladě. Cítil jsem hlubší propojení mezi myšlením a tělem. Vnímal a prožíval jsem plně každý pohyb. Byl jsem pevně přesvědčen o kladném účinku microdosingu na můj život.

Zde se ovšem nabízí důležitá otázka: Opravdu se tak dělo nebo se jednalo o pouhý placebo efekt? Pojmem placebo účinek nebo také spouštěč vnitřní léčivé inteligence (Stanislav Grof) máme zjednodušeně na mysli pozitivní dopad (s negativním dopadem se nazývá nocebo) neúčinné látky na základě autosugesce – domníváme se, že je látka účinná a že má určité léčebné vlastnosti, které se na základě naší domněnky stanou skutečností. Tato schopnost je ovšem razantně omezená a v žádném případě nemůže nahradit léčbu farmaky u vážných onemocnění jako je např. rakovina. Při zkoumání tohoto efektu musíme zvážit velké množství proměnných, i třeba jestli dotyčný ví, že užívá placebo (neúčinnou látku). Nicméně, se u svého případu, shoduji s odborníky, kteří studování placeba účinku věnovali řádnou část svých životů, a to tedy v tom, že ať se o tento fenomén jedná či nejedná, znatelný a prožitý pozitivní dopad je vždy vítán s otevřenou náručí.

Vše by se mohlo krásně zakončit pouhým rozloučením s klidem vědění, že microdosing je praxe ryze účinná a nápomocná. K mému vlastnímu neštěstí se však objevila krize. Již u druhé dávky nepřišly toužené účinky z předchozí zkušenosti. Spíše než o další mini trip, se jednalo o jakési prodloužení a upevnění perzistentních projevů látky. Což nemusí být zásadně špatné, jen má dychtivá mysl tím utrpěla ránu z překvapení. Místo instantní pozitivní nálady jsem byl vystaven hrozivé skutečnosti. LSD už mě nedrželo za ručičku, ale vrhlo mě vstříc každodenním útrapám. Mezilidské vztahy byly plné intrik a nedůvěry. Přirozená lidská nedokonalost v mém vlastním prožívání a chování přestala být tolerována. Žádný nečistý čin ani myšlenka si neodpustili uštědřit mi rázný políček. Necítil jsem sice svou obvyklou úzkost, ale nemohl jsem si nevšimnout, že je něco jinak, že to něco, je potřeba změnit, hned!

Začal jsem tedy hledat, pátrat, prozkoumávat i nejzazší kouty svého vědomí, svého holého bytí. Musel jsem pomocí meditace prožít i ty nejbolestivější vzpomínky. Tázat se sám sebe – Žiji tento život ze své podstaty? Jaký život chci vést? Do jaké míry tuto představu naplňuji? Jak se k ní přiblížím? Co musím ještě udělat, abych mohl cítit vnitřní klid? (otázky tohoto typu se nazývají privace, Anna Hogenová)

Našel jsem tolik toužené odpovědi? Nebo jsem propadl šílenství? Či jsem, v té nejhorší variantě, složil zbraně a pokorně pokus vzdal? To, a ještě více se mí drazí přátelé dozvíte v příštím záznamu z mého psychedelického deníku. Loučím se s vámi, zklíčený a dychtící po osvobození z pseudovězení mé vlastní mysli. Zůstaňte netrpěliví. Bádání zdar!

 


Radost pohleděti jen

Skýtá tato milostná scenérie

Se skvostnými květy lilie

A šlahouny chudinky pelyňku

Uprostřed božské zahrady

Přes přísný pohled lstivého hada

Dali volnost svému růstu

Tam pod stromem věčnosti

Kdež Adam poznával rozkoše

Zatímco bůh tvořil mraky

Ty krásné plody přírody

Poznali je taky

 

 

Reader Rating5 Votes
79

Notice: Undefined offset: 1 in /home/html/introspekt.cz/public_html/www/wp-content/themes/zeen/inc/core/theme-helpers.php on line 2535

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/html/introspekt.cz/public_html/www/wp-includes/functions.php on line 4757

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/html/introspekt.cz/public_html/www/wp-includes/functions.php on line 4757

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/html/introspekt.cz/public_html/www/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 110