Umění microdosingu III

 

UPOZORNĚNÍ – Tento článek má pouze informativní a zájmový, případně pak riziko
úrazu redukující charakter. Nenabádá nikoho k užívání níže zmíněných halucinogenů (ani
jiných drog), které jsou v České republice nelegální a při nesprávném zacházení mohou být i
nebezpečné.

Dobrý den, zdravím a vítám vás u dalšího záznamu z mého psychedelického deníku.
Stojím v tuto chvíli na prahu dne dvacátého, pln nových poznatků a objevů, které se sloním
očekáváním ponechávám „papíru“. Mnoho se událo, více se změnilo a snad nejvíce odválo
s vichrem lepších zítřků. Buďme rádi a veselme se, neboť jsem se nevzdal, nýbrž znovuzrodil!

„Mé vědomí bylo katapultováno z mého hmotného těla. Ztratil jsem
výzkumnou asistentku, ztratil jsem kliniku, ztratil jsem Prahu,
ztratil jsem Planetu. A poté, jsem měl pocit, jako bych byl kompletně
zničen. Přestal jsem existovat ve formě, v které jsem se znal. A měl
jsem pocit, jako bych se stal veškerou existencí.
Stal jsem se ničím a tím jsem se stal vším.“

Toto jsou přesná slova psychiatra a pionýra výzkumu psychedelik a psychedelické
psychoterapie žijícího v USA pocházejícího z Československa, Stanislava Grofa. Fenomén,
který zažil již v roce 1956 při své úplně první LSD zkušenosti po ozáření stroboskopem, se
lidově nazývá ego death neboli smrt ega. Uběhly desítky let a tento pozoruhodný jev zažily
sta tisíce psychonautů ze všech koutů světa, včetně vašeho skromného vypravěče.

Smrt ega zjednodušeně znamená smazání naučených rámců chování. Přestane
existovat Já a odhalí se pravá podstata našeho bytí. Uvědomíme si, že jsme součástí
veškerého vědomí, které utváří a prostupuje vše, živé i neživé, kolem nás. Zásadní část
tohoto procesu je ovšem znovuzrození. Vzhledem k tomu, že nezemře naše hmotné tělo, ale
pouze naše mysl, vracíme se nevyhnutelně zpět do hranic bytostného ega. Tento cyklus však
nemusíme zažívat pouze po požití vysokých dávek psychedelik – dnes je považováno za
normální dávku LSD přibližně 100 mikro gramů, zatímco před padesáti lety Timothy Leary a
jeho kolegové věřili, že pravý LSD trip začíná až na 500 mikro gramech.

Americký antropolog a religionista Joseph Campbell, někdy kolem začátku
psychedelické éry zkoumal symboliku tohoto cyklu, jako nedílné součásti života tradičních
kultur, většinou v podobě tzv. iniciačních rituálů, které mohou, ale nemusí zahrnovat použití
entheogenu (psychoaktivní, obvykle přírodní, látka používaná při náboženských nebo
rituálních obřadech).

Přestože v naší kultuře je těchto přechodových rituálů nedostatek (např. manželství,
křest), může každý z nás tento proces zažít v běžném životě spontánně či vědomě. Radikální
změna vzhledu, nástup do jiné práce či na jinou školu, oslava osmnáctých narozenin tedy
„dospělosti“. To všechno mohou být příklady smrti a znovuzrození našeho Já. Mně se tento
cyklus podařilo vyvolat a vědomě prožít na vyšší úrovni pomocí mikro dávkování LSD.

Microdosing vám jednoduše ukáže čistou, pravou a ničím nechráněnou realitu. Ani ne
tak kolem vás, jako spíše uvnitř vás. Každému odhalí, co už dávno ví, ale buďto neměl odvahu
si přiznat nebo dokázal schovávat hluboko v sobě. Podobně jako meditace rozvíří sedimenty
vaší mysli a nechá na povrch vyplynout nečisté a nepříjemné obsahy. Rozdíl je v tom, že se
tak děje neustále. Jste tedy definitivně postaveni na rozcestí, kde cest může být nespočet,
ale nevyhnutelně spadají do dvou kategorií. Cesty řídíce se pouze našimi sobeckými tužbami,
tedy v podstatě nečisté a cesty řídící se morálním kodexem, tedy podstatou čisté, až
následující vyšší princip.

Microdosing nám tedy dává možnost zavát naše vyšlapané cesty a vychodit nové,
tedy zemřít a znovuzrodit se. Problém je však v tom, že microdosing nám umí pouze
poodhalit naši pravost, naši svatou pouť, rozhodně nedokáže nás na ní vyslat. Je tedy pouze
na nás, budeme-li toto upozornění ignorovat, nebo jej přijmeme a osvojíme si jeho poznání.
Já si vybral jej následovat, vybral jsem si pokusit se změnit.

Nicméně nevyslovitelně důležitá je subjektivnost tohoto zážitku. Každý, kdo se na
vlastní nebezpečí rozhodne experimentovat, může zažít a s největší pravděpodobností zažije
něco naprosto odlišného. Může to dokonce i jinako vnímat a vyložit si. Přesto ale věřím, že
podstata každé takové zkušenosti se bude dát ztotožnit s principem cyklu smrti a
znovuzrození. A když tedy toto poznání pochopíme a stane se naší součástí, můžeme i my,
jako bájný pták Fénix, v popel se proměnit a z popela povstat.

Neocenitelným pomocníkem na takové až spirituální cestě pro mě byla pevná rutina.
Přesněji pak meditace, jóga a rozsáhlejší sebevzdělávání se v otázkách psychedelik, mystiky,
náboženství či filosofie. Silným pohaněčem se také ukázala být střídmější dieta plná
rostlinných zdrojů. Důležitá byla také revize míry závislosti na externích zdrojích pro získání
pocitu radosti a štěstí. Ovšem znovu opakuji, že pro každého budou nástroje potřebné
k udržení na své stezce pravděpodobně odlišné a nikdo by se neměl slepě řídit mojí
zkušeností, nýbrž o to víc vnímat a poslouchat sám sebe a své nároky.

Věřte v sebe ozdravný potenciál vaší psyché a když padnete, povstaňte s elegancí a
odhodláním!

Tímto se s vámi loučím, se znovuobjeveným klidem v duši a mírem v srdci. Přeji vám,
abyste se možná stejně jako já přestali zarputile bránit iracionálnu a nechali svou mysl volně
plynout. Příště se spolu podíváme na porovnání microdosingu a macrodosingu, a jak jsem
završil svou měsíční psychedelickou zkušenost. Stále jsem Alois Vochomůrka, možná snad
v jiném hávu, nýbrž pořád zvědavý a připravený prozkoumávat zákoutí lidského vědomí.
Zůstaňte netrpěliví. Bádání zdar!

Proběhla nočním houštím
Vysmála se smutným dnům
Na slunko se podívala
Píseň lásky pěla
Už nesnila
Ale žila
Jedna duše
Co se navždy spojila

Reader Rating2 Votes
99

Notice: Undefined offset: 1 in /home/html/introspekt.cz/public_html/www/wp-content/themes/zeen/inc/core/theme-helpers.php on line 2535

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/html/introspekt.cz/public_html/www/wp-includes/functions.php on line 4757

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/html/introspekt.cz/public_html/www/wp-includes/functions.php on line 4757

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/html/introspekt.cz/public_html/www/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 110