MENTÁLNÍ REPREZENTACE

Napadlo vás někdy, jestli svět vypadá pro každého člověka na zemi stejně? Jestli prostředí okolo vás vzbuzuje stejné pocity, vzpomínky nebo myšlenky také všem ostatním? Život v našem okolí má jedinečnou schopnost zrcadlit se v každém člověku zcela jinak – díky našemu kognitivnímu procesu vnímání (sledování vnějších podnětů a jejich vyhodnocování) a zabarvení našimi jedinečnými zkušenostmi.

 Život je chaotický, složitý a stále se vyvíjející. Jsme obklopeni mnoha podněty, principy a událostmi, proto je pro naši psychiku těžké všechny symboly z vnějšího světa strávit do jednoduché podoby a překódovat na mentální reprezentace.

Mentální reprezentace překreslují vnější podněty do naší psychiky, vytváříme si vlastně svůj vnitřní svět z vodítek přicházejících ze světa vnějšího. Každý aspekt světa se odráží jako barevný otisk v naší mysli; otisky se zvláštně zabarví, pokřiví nebo zkroutí podle našich zkušeností nebo přesvědčení. Je důležité pokusit se chápat a dobře rozlišovat situace a podněty, abychom v našem vnitřním prostředí vykonstruovali co nejpřesnější odraz reality. Pro pochopení různých vztahů je potřeba si vstřebávání obrazů z našeho okolí zjednodušit; tady přichází na řadu mentální modely.

Svět vnímáme pomocí našich smyslů, které samy o sobě fungují úžasně, nejsou však dokonalé. Mohou nás často klamat. Žijeme v neustálém spojení se svým prostředím, naše názory a postoje se stále vyvíjí a mění. S nimi se rozvíjí naše zkušenosti. Všechny právě zmíněné aspekty se odráží v mentálních reprezentacích.

Mentální reprezentace představuje subjektivní návod, zjednodušení vnímání světa i vnitřních dějů.[1] Celý život se snažíme porozumět světu kolem nás, ve skutečnosti si však tvoříme vlastní verzi světa (obohacenou o naše zkušenosti, názory a vhledy) v naší psychice. Představa o fungování řádu kolem nás může být z velké části pouze naší vytvořenou představou tak, jak ji vnímáme odjakživa.

Vytváříme si tedy své vnitřní modely objektů. Pozoruhodným faktem je, že nastavení mentálních modelů má klíčový dopad na to, jak s těmito modely zacházíme. Všechny aspekty ovlivňující tvorbu mentálních modelů zas zpětně ovlivňují samotné modely.[2] Protože fungují jako vnitřní nastavení, promítají se do složek porozumění, predikce, usuzování a rozhodování. Prostřednictvím modelů se snažíme efektivněji přemýšlet a reagovat na svět. Kvalita myšlení se odvíjí od modelů fixovaných v naší mysli.[3] Aby člověk nezakrněl, každodenní zkušenosti se světem jeho modely obohacují a adaptují na nové skutečnosti. V moderní době je potřeba rychle se přizpůsobovat proměnlivému světu, nebo si jej také pro lepší pochopení zjednodušovat.

Modely se skládají z deklarativních znalostí (verbálně nebo vizuálně kódované informace, tzv. fakta o realitě kolem nás) a procedurálních znalostí (zautomatizované kognitivní operace a postupy). Modely jsou uloženy v dlouhodobé paměti, mohou se však přesouvat do pracovní paměti, kde pracují jako základ pro myšlenkové operace jako rozhodování. Myšlenkovými procesy se modely modifikují a nově ukládají do dlouhodobé paměti.[4]

Autoři Eysenck a Keane zformulovali 4 základní vlastnosti mentálních modelů: předvídají (navrhují možnosti a mechanismy, podle kterých fungují fyzikální mechanismy), simulují jevy a mechanismy (často ve vizuálních představách), jsou mnohočetné (lidé mají více mentálních modelů pro různé situace nebo stránky téže věci) a jsou labilní, závisí na proměnlivosti znalostí požívaných při řešení problému nebo pojetí úkolové situace.[5]

Zvědomení vlastních mentálních modelů a jejich přerámování nám může pomoci svět vnímat lépe, komplexněji nebo se zbavit neefektivních způsobů nahlížení na život.

Jaké jsou vaše vnitřní principy vnímání?

 

 

 

 

 

 

[1] EYSENCK, Michael W., KEANE, Mark T. Kognitivní psychologie. Praha: Academia, 2008, str. 297. ISBN: 978-80-200-1559-4.

[2] SEDLÁKOVÁ, Miluše. Vybrané kapitoly z kognitivní psychologie. Praha: Grada, 2004, s. 252. ISBN 80-247-0375-0

[3] MUNI IS. Mentální modely [online]. ©2010 [cit. 2021-08-10]. Dostupné z: https://is.muni.cz/www/179593/mentalni_modely.htm

[4] KOPALOVÁ, Olga. Mentální modely a jejich využití pro zefektivnění učení. Olomouc, 2013, str. 28. Magisterská diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra psychologie.

[5] EYSENCK, Michael W., KEANE, Mark T. Kognitivní psychologie. Praha: Academia, 2008, str. 520-521. ISBN: 978-80-200-1559-4.

 

 

 

 

 

 

Reader Rating0 Votes
0

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Notice: Undefined offset: 1 in /home/html/introspekt.cz/public_html/www/wp-content/themes/zeen/inc/core/theme-helpers.php on line 2535

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/html/introspekt.cz/public_html/www/wp-includes/functions.php on line 4757

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/html/introspekt.cz/public_html/www/wp-includes/functions.php on line 4757

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/html/introspekt.cz/public_html/www/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 110