Psychologie davu aneb jak se z lidí stávají zvířata?

Inteligentní osoby se v něm mění v téměř nemyslící jedince. Nezvládnutelné emoce a panika se šíří nepochopitelnou rychlostí a vedou mnohdy až k patologickému chování. Vážení a milí čtenáři, seznamte se s davem. Fenomén davové psychologie zkoumalo několik známých psychologů, ovšem tím nejvýznamnějším byl bezesporu Gustave Le Bon. Právě z jeho teorie vychází také tento článek.

Za normálních okolností znamená slovo dav shromáždění jakýchkoli jedinců bez ohledu na jejich pohlaví, povolání, či například národnost. Pokud se ale na tuto problematiku budeme dívat z psychologického hlediska, slovo dav zcela změní svůj význam. Zcela jinak se chová člověk jako samostatný jedinec oproti situaci, kdy se stane součástí nějakého anonymního davu.

Jak ale dochází ke změně vlastností jednotlivce v davu? První příčinou je samotný fakt, že je jedinec součástí většího počtu lidí, a tím pádem nabírá pocitu obrovské moci. Z toho důvodu přestane potlačovat ony nebezpečné instinkty a pudy, kterým by se jinak vyhýbal.

Druhou příčinou je duševní nákaza – to znamená, že v davu je každý čin nakažlivý. Jedinec často obětuje svůj osobní zájem zájmu kolektivnímu. Poslední příčinou je sugestibilita, která souvisí s již zmíněnou nákazou, a která v jedinci vyvolává vlastnosti, které naprosto odporují vlastnostem osamoceného jedince. Této sugesci bohužel dokáže odolat jen málokdo. Dav se pak chová jako primitivní jedinec. Jeho inteligence rapidně klesá, zatímco jeho ochota a schopnost přejít v mnohdy nesmyslné činy velmi rychle stoupá.

Bezesporu zajímavým poznatkem, který se týká davové psychologie, je tendence člověka následovat autoritu. Vůdce davu má ohromný vliv na posluchače, který v davu ztrácí schopnost rozlišovat pravdu od lži. Vezměme si například projevy Adolfa Hitlera. Jeho schopnost zfanatizovat tisíce lidí, zcela změnit jejich smýšlení a pohled na svět je vskutku obdivuhodné, ačkoli toto slovo není v kontextu doby nejadekvátnější…

Masy existují v naší společnosti téměř nezměněné i dnes, ačkoli je třeba nevnímáme jako oběti či tvůrce nějaké pojmenovatelné ideologie. Současná doba nás dostává do zajetí převážně sociálních médií, ve kterých Le Bonova „duše davů“ stále přetrvává, ačkoli možná není viditelná na první pohled.

Jak čelit panice?

Každý z nás se může dostat do situace, kterou ovládne panika. Pokud chceme zamezit davové psychóze, je dobré znát následující pravidla, která mohou situaci zachránit.

Nejprve se pokusíme zachovat klid mezi lidmi. Je nutné reagovat ihned v okamžiku, kdy zaregistrujeme nebezpečí a dřív, než se lidé dají do pohybu. Postavíme se a rozhodným hlasem zakřičíme: Klid, pomalu, pomalu, je to v pořádku, nic se neděje! Odejdeme pomalu, po jednom!

Pokud už je pozdě a naše snaha je marná, je důležité se postarat o sebe, a také o lidi v bezprostřední blízkosti, pokud to ovšem situace umožňuje. Pokud jsme poblíž dveří a dav by nás mohl ohrozit, musíme nebezpečný prostor opustit mezi prvními. Pokud máme k východu daleko a začlenění se do bezhlavě unikajícího davu představuje značné riziko, je třeba v klidu počkat a vyrobit si improvizovanou ochranu dýchacích cest.

Praxe jasně dokazuje, že lidé, kteří jsou informovaní, znají rizika ohrožení a vědí, jak se mají v konkrétní situaci chovat, dokážou reálně posoudit ohrožení a v maximální míře mu i čelit. Jinými slovy: pokud jedinec jedná iracionálně, je toto jednání přímo úměrné nedostatku informací, nikoli riziku situace.

 

Zdroje:

Cílek, V. (25. listopadu 2018). Psychologie davů a jejich vůdců. Získáno 7. června 2021 z: https://echo24.cz/a/SNq4V/psychologie-davu-a-jejich-vudcu

Le Bon, G. (1997). Psychologie davu. Praha: Kra.

Martínková, L. (24. června 2017). Psychologie chování davu: síla i šílenství. Získáno 8. června 2021 z: https://psychologieprokazdeho.cz/chovani-davu/

Pešek, K. (15. července 2012). Psychologie davu aneb jak se lidi mění ve zvířata. Získáno 7. června 2021 z: https://www.idnes.cz/xman/styl/psychologie-davu.A120712_115908_xman-styl_fro

 

 

 

Reader Rating0 Votes
0

Notice: Undefined offset: 1 in /home/html/introspekt.cz/public_html/www/wp-content/themes/zeen/inc/core/theme-helpers.php on line 2535
Previous
HOMOFOBIE

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/html/introspekt.cz/public_html/www/wp-includes/functions.php on line 4757

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/html/introspekt.cz/public_html/www/wp-includes/functions.php on line 4757

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/html/introspekt.cz/public_html/www/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 110