Pokračování ze série zooterapie aneb když léčí pes

Pokračování ze série zooterapie, aneb když léčí pes…

Pozorným čtenářům Introspektu jistě neunikl článek o felinoterapii, který byl vydán pár týdnů zpět. V této sérii „zvířecích léčitelů“ budeme pokračovat a dnes se podíváme na canisterapii, ve které hraje hlavní roli pes.

Co je vůbec canisterapie?

Jak už bylo nastíněno, canisterapií se rozumí léčebný kontakt psa a člověka. Odborně bychom tento pojem mohli popsat jako metodu pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na potřebné osoby prostřednictvím cvičeného psa. Většina z nás potvrdí, že psi dokáží vyvolat dobrou náladu už jenom svou pouhou přítomností. Tato terapeutická metoda ale pochopitelně není jen o radosti, kterou psi lidem přináší.

Práce při canisterapii může být zaměřená hned na několik oblastí:

  • na rozvoj citových schopností
  • na rozvoj rozumových schopností
  • na rozvoj pohybových schopností
  • na relaxaci

Všechny typy canisterapie ale vyžadují pečlivou přípravu canisterapeutického týmu, který tvoří psovod a jeho pes. Psovod musí být proškolen a společně se svým psem musí úspešně složit zkoušky. Psovod musí se svým psem optimálně spolupracovat a svého psa musí dokonale znát, aby dokázal rozpoznat například jeho nadměrné zatěžování.

A jaký pes může takovým způsobem léčit?

Možná se ptáte, jaký pes je na canisterapii vhodný. Musí mít například průkaz původu? Nikoli. Ke canisterapii se využívají různá psí plemena, s průkazem původu, ale i bez něj. Odborníci, kteří se tomuto druhu terapie věnují, se shodují v názoru, že nelze označit jednoznačně nejvhodnější plemeno canisterapeutického psa. Pes je při terapii vystaven intenzivnímu kontaktu, nečekaným pohybům a také mnoha nezvyklým předmětům.

je důležité, aby měl vyrovnanou až flegmatickou povahu, musí být přátelský k lidem, zároveň by měl být opatrný a dobře manipulovatelný. Pochopitelně nesmí být bázlivý či agresivní.

Pes je lékař pro velké spektrum pacientů…

Nejčastějšími klienty pro canisterapii jsou lidé tělesně i mentálně postižení, klienti v rehabilitaci, ale také ti, kteří trpí depresí či jinými psychickými poruchami. Canisterapeutičtí psi nabízí psychologickou podporu a fungují také jako sociálně-interakční prvek. Dokáží u lidí zlepšovat paměť, mírní stres, motivují k pohybu a vylepšují jemnou i hrubou motoriku.

„Těžko přesvědčíte malé dítě, které je po dětské obrně, aby cvičilo, když jej každý pohyb bolí. Ale nemusíte jej dvakrát pobízet, aby natáhlo ručku a dalo psovi piškot. Přitom podpoříte jeho motoriku. Obdobně pracujete se starším člověkem, který odmítá rehabilitovat,“ říká canisterapeutka Blanka Hašová z Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí.

Léčebný vliv psa na člověka má dvě roviny – fyzickou a psychickou. V rámci psychické roviny pes plní funkci přítele, je důvodem pro komunikaci, a tím pozitivně působí jak na akutní deprese, tak i na dlouhodobý psychický stav. Při fyzické rovině v kontaktu se psem dochází k působení tepla, které uvolňuje svaly a zlepšuje krevní oběh.

Všechny zmíněné druhy canisterapie jsou pro klienty velmi důležité, ať už se jedná o relaxaci, cvičení či o pouhou motivaci zvládat životní problémy.

 

Zdroje:

Steinerová, R. (2008). Přínosy canisterapie z pohledu canisterapeuta a osoby pečující o klienta canisterapie. (Diplomová práce). Masarykova univerzita, Brno. Dostupné z: https://theses.cz/id/km6d1k/

Pomocné tlapky: Canisterapie. (nedat.) Získáno 2.2.2022 z https://www.pomocnetlapky.cz/nase-sluzby/canisterapie

Weber, V. (26. května 2019). Canisterapie. Získáno 3.2. 2022 z https://blog.petcenter.cz/canisterapie/

Canisterapeutický tým. (nedat). Získáno 3.2.2022 z http://www.handyhelper.cz/canisterapie/canisterapeuticky-tym

Drahošová, L. (30. června 2021). Léčba psí láskou: Co je canisterapie a jak přesně funguje? Získáno 2.2.2022 z https://www.mojezdravi.cz/novinky/lecba-psi-laskou-co-je-canisterapie-a-jak-presne-funguje-6357.html


Notice: Undefined offset: 1 in /home/html/introspekt.cz/public_html/www/wp-content/themes/zeen/inc/core/theme-helpers.php on line 2535