Spolu šťastně až do smrti

Partnerské vztahy jsou přirozenou součástí nás všech. Pokud si zvolíme svého životního partnera a opravdu to s ním vydržíme až do „konce“, jak takový vztah vlastně vypadá?

Partnerský vztah prochází od svého počátku několika fázemi, které se mnoho odborníků pokusilo vymezit. Vztah prochází první fázi zamilovanosti a namlouvání, kdy se často i nevědomě snažíme před druhou osobou vypadat co nejlépe. V následující fázi prvotní vášnivost lehce opadává, lidé začínají poznávat i své „temné“ stránky a může dojít i ke zklamání. Pokud to spolu partneři nevzdají, jejich vztah se dále začne rozvíjet, ale je potřeba pro vztah něco dělat, díky tomu se vztah stane stabilním a postupně se společné pouto prohlubuje (Psych2go, 2019).

 

Pro většinu starších lidí je partner velice důležitým bodem života. S přibývajícím věkem i zkušenostmi se vztah proměňuje a mění se tak i role partnerů. Nejprve milenci, potom manželé, rodiče, a nakonec spíše jako přátelé či sourozenci, to souvisí s celkovou dynamikou a vývojem vztahu. Je přirozené, že vášnivost ve vztahu opadne, ale zase se prohloubí vzájemná důvěra a intimita.

Na vztah ve stáří má vliv i zdraví jedinců, pokud jeden trpí zdravotními problémy a druhý o něj musí pečovat, zvyšuje se s tím vzájemná blízkost a intimita (Willi, 2006).

 

Pro tyto vztahy je typická opora, stabilita, ale i stereotyp a všednost, kterou je třeba alespoň částečně „zpestřovat“ pomocí různých aktivit a jiných sociálních vztahů. S tím se pojí celková vztahová údržba, čímž se míní kvalitní komunikace mezi partnery, která může vést nejen k zachování stabilního vztahu, ale případně i k jeho vyšší kvalitě (Willi, 2006).

 

S vyšším věkem se udává nižší počet negativních interakcí, tedy hněvu, kritiky či nesouhlasu s partnerem, což přináší příjemnější vzájemnou komunikaci.

Další studie zjistili, že senioři udávají vyšší hodnoty spokojenosti ve vztahu než lidé ve středním věku, s tím samozřejmě souvisí více proměnných, ale i tak je to překvapivý výsledek (Henry & kol., 2007).

 

Téměř celoživotní vztahy nabývají spirituálního rozměru, naopak zde ubývá sexualita a přitažlivost, což ale nevylučuje jiný fyzický kontakt, který je pro partnery stále důležitý. Často dlouholetí partneři popisují vztah slovy: respekt, tolerance či zvyk (Haškovcová, 2010).

 

Dá se tedy říct, že jsou si partneři ve stáří dobrými společníky, i přestože si jdou na nervy a musí vynaložit mnoho strpení. To samozřejmě neplatí všeobecně, ale troufám si říci, že pokud máte kvalitní vztah po většinu vašeho života, bude tomu tak nejspíše i ve stáří.

 

Co můžeme pro vztah dělat, aby byl kvalitní? Důležitou roli hraje již výše zmíněná komunikace, se kterou souvisí i naslouchání našemu partnerovi či partnerce, pokládání otázek a zpětná vazba. Také autenticita a kongruentnost, být upřímný a svůj. Přizpůsobivý, ale i iniciativní, aby se partner necítil, že je to všechno pouze na něm. Starat se o sebe, druhého potěší, když uvidí, že jste se speciálně kvůli němu upravili a chcete se mu líbit. Pokud dojde ke konfliktu, zkuste se na pár vteřin uklidnit a promyslet si, co vlastně druhému chcete říct, abyste ničeho nemuseli déle litovat (Due, 2018). Samozřejmě je toho mnohem více, co dělá kvalitní vztah kvalitním, ale zde jsem zmínila pouze krátký výčet.

 

Pro doplnění článku jsem si udělala také svůj vlastní improvizovaný výzkum, kdy jsem se ptala mojí babičky na to, jaký vztah měla s dědečkem ona. Podle ní pro ni i dědečka bylo důležité, aby každý měl své záliby, kterým se mohl věnovat sám nebo se svými přáteli, a hlavně mít tedy pochopení pro záliby svého partnera. Důležité je, aby každý měl svůj životní prostor a mohl se realizovat po svém. Nemuset spolu trávit každou volnou chvíli. Navíc oddělené aktivity pak mohou být zajímavým tématem pro rozhovory. Hodně také mluvila o vzájemné úctě, toleranci a respektu, což odpovídá výše uvedeným zjištěním.

 

Chtěla bych poděkovat za věnování času mému článku a mějte se krásně.

 

 

Zdroje:

Due, S. (2018). Pečujte o svůj vztah. Praha: Portál.

Haškovcová, H. (2010). Fenomén stáří. Praha: Havlíček Brain Team.

Willi, J. (2006). Psychologie lásky: Osobní rozvoj cestou partnerského vztahu. Praha: Portál.

 

Internetové zdroje:

Psych2go. (2019). 6 Stages of a relationshop – Which one are you? YouTube video. (8.2. 2022). Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=Umz9SgjRroY.

Henry, N. J., Berg, C. A., Smith, T. W., & Florsheim, P. (2007). Positive and negative characteristics of marital interaction and their association with marital satisfaction in middle-aged and older couples. Psychology and aging, 22(3), 428–441. (11.2.2022). Dostupné z: https://doi.org/10.1037/0882-7974.22.3.428

 

 

Reader Rating1 Vote
32

Notice: Undefined offset: 1 in /home/html/introspekt.cz/public_html/www/wp-content/themes/zeen/inc/core/theme-helpers.php on line 2535

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/html/introspekt.cz/public_html/www/wp-includes/functions.php on line 4757

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/html/introspekt.cz/public_html/www/wp-includes/functions.php on line 4757

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/html/introspekt.cz/public_html/www/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 110