Dyspraxie u dětí

opomíjená specifická porucha učení

Znáte někoho kdo působí velmi nemotorně nebo líně? Možná má dyspraxii. Zhruba 6% populace se s touto diagnózou v běžném životě potýká. (Zelinková, 2023) Kolář a kolektiv dokonce uvádí 6—10% procent. Také jsou častěji zasaženi chlapci než dívky. (2011, s. 533) Vývojová koordinační porucha (DCD) nebo-li dyspraxie ovlivňuje fyzickou koordinaci jedince. Ve zdravotnických kruzích se spíše preferuje první označení. (NHS, 2023) Vývojová koordinační porucha se řadí do specifických poruch učení. (Kolář, Smržová, Kobesová, 2011, s. 533) Díky této poruše děti působí nešikovně a dokáží toho fyzicky méně než lidé v jejich věku očekávají. Tato porucha může přetrvávat i do dospělosti o tomto fenoménu si ale povíme jindy. Samotná diagnóza se dítěti dává až po 5 letech života či později. (NHS, 2023) 

V ranném vývoji se tato porucha může projevovat zpožděním v lezení, samostatném stravování, oblékání i v  chůzi. Tento druh problémů se ale může ukázat i opožděním vývojem v kresbě, psaní ale i sportu. (NHS, 2023) Celkově se projevy mohou výrazně lišit. Dělíme ji na ideativní, motorickou a ideomotorickou. Ideativní se pojí se senzorickým zpracováním. Může se jednat pouze o jeden senzor ale může být i multisenzorická. (Kolář, Smržová, Kobesová, 2011, s. 533-534) 

U 40 – 50% DCD diagnostikovaných jedinců se objevuje další přidružená porucha. Nejčastěji se kombinuje s poruchami autistického spektra, učení nebo ADHD. (Zelinková, 2023) Objevuje-li se během života může být původcem vzniku degenerativních poruch. (Kolář, Smržová, Kobesová, 2011, s. 534) 

Na tuto poruchu zatím neexistuje přímý lék, používají se různé terapeutické zásahy.  Nejčastěji využívanými technikami je adaptace úkolů pro potřeby dítěte a rozkouskování obtížný pohybů do menších segmentů. Samotná porucha neovlivňuje inteligenci dítěte. Ve škole se mohou setkat s komplikacemi primárně v oblasti psaní. Mnohdy potřebují v tomto ohledu pomoc dospělých. (NHS, 2023) Žáci mohou být vystaveni velké míře nepochopení až posměchu, pokud diagnóza není včasně podchycena. (Zelinková, 2023)

Diagnostika není jednoduchá díky tomu, že neexistuje jeden všeobecně používaný test. V klinickém prostředí se nejčastěji setkáváme s Movement Assessment Battery for Children (MABC) a Bruininks-Oseretsky test of Motor Proficiency (BOTMP). (Kolář, Smržová, Kobesová, 2011, s. 534) Na komplexní diagnostice spolupracuje kromě psychologa ještě neurolog, logoped, pedagog a rehabilitační pracovníci. (Husitská teologická fakulta) 

________________________________________________________________________________

Husitská teologická fakulta (n.d.) Dyspraxie. [Cuni. Prezentace.]

NHS (2023) Overview: Developmental co-ordination disorder (dyspraxia) in children. NHS. Dostupné z: https://www.nhs.uk/conditions/developmental-coordination-disorder-dyspraxia/#:~:text=Developmental co-ordination disorder (DCD,and appear to move clumsily.

Kolář, P., Smržová, J., Kobesová, A. (2011) Vývojová porucha koordinace – vývojová dyspraxie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 107(5). Dostupné z: https://www.csnn.eu/casopisy/ceska-slovenska-neurologie/2011-5-1/vyvojova-porucha-koordinace-vyvojova-dyspraxie-36049

Zelinková, O. (1.9.2023) Lenoch a nemotora? Příčinou může být dyspraxie. Šance Dětem. Dostupné z: https://sancedetem.cz/lenoch-nemotora-pricinou-muze-byt-dyspraxie/

Reader Rating0 Votes
0

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Notice: Undefined offset: 1 in /home/html/introspekt.cz/public_html/www/wp-content/themes/zeen/inc/core/theme-helpers.php on line 2535