Kozlík lékařský

V čem ho využijeme?

Víte, že různé insomnie se dají řešit i jinak než typickým benzodiazepinem, pokud má být pacient medikován? Dnes se na jednu takovou možnost podíváme v rámci naší menší série o využití homeopatik a bylinek v rámci duševního zdraví. Jak jistě víte, k poruchám spánku dochází většinou mimo jiné vlivem GABA receptoru. Z toho důvodu léky na tuto problematiku tento receptor inhibují. (Krystal, 2011, s. 916) 

Kozlík lékařský získal pověst všemocnému léku na poruchy spánku, deprese nebo úzkosti. Kromě těchto účinků se také využívá pro léčbu bolestí hlavy, symptomům menopauzy nebo třes. Má sedativní účinky. (MHA, 2016) Tato bylinka obsahuje kolem 150 až 200 různých komponentů. Mezi ně například patří volatilní oleje, glutamin, aminobutyrická kyselina, kyselina valerická a mnoho dalších.  Pro léčbu insomnie se doporučuje denní dávka 300 až 600 mg kořenu orálně. Jako vedlejší účinek můžete pocítit únavu, zmatení, mentální otupění či bolesti hlavy. Také je kozlík prosnulý tím, že při kombinaci s anastetiky mohou mít negativní účinky. Tím pádem se doporučuje kozlík dva týdny před chirurgickým zákrokem kompletně vysadit. (WebMD)

Tyto schopnosti zkoumala dvojitě zaslepená studie kontrolovaná placebem. Celkem se účastnilo 39 zájemců. 19 z nich dostalo kozlík lékařský a 20 dostalo pouze placebo. Látka se podávala hodinu před spaním po dobu jednoho měsíce. K mapování výsledků použili Pittsburgh Sleep Quality Index, the Spielberger State-Trait Anxiety Inventory a Beck Depression Inventory. Další fáze spočívala v prohození skupin. Podle jejich výsledků dochází k významnému zlepšení zkoumaných oblastí u pacientů s Hemodialýzou. Výrazně se snížily rychlé pohyby očí během spánku. (Tammadon, Nobahar, Hydarinia-Naieni, Ebrahimian, Ghorbani, Vafaei, 2021) 

Mental Health America uznává, že podle  výzkumů může být nápomocná. Nicméně upozorňují, že  je potřeba s tuto látku dále testovat. Kromě výše zmíněné studie totiž bylo porovnání s placebem pouze signifikantní  u 4 z 8 výzkumů. Všeobecně konstatují, že jde o poměrně bezpečnou substanci. (MHA, 2016)

_______________________________________________________________________________________

Krystal, A., D., (2011) Chapter 82 – Pharmacologic Treatment: Other Medications. Science Direct. 5. vydání. 

MHA, (2016) Valerian. Mental Health America. Dostupné z: https://www.mhanational.org/valerian#:~:text=Valerian%20has%20long%20been%20used,but%20the%20risk%20is%20minimal.

Tammadon, M., R., Nobahar, M., Hydarinia-Naieni, Z., Ebrahimian, A., Ghorbani, R., Vafaei, A., A., (31.3.2021) The Effects of Valerian on Sleep Quality, Depression, and State Anxiety in Hemodialysis Patients: A Randomized, Double-blind, Crossover Clinical Trial. Oman Medical Journal. 36(2). Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8077445/

WebMD. Valerian – Uses, Side Effects, and More. Dostupné z: https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-870/valerian

Reader Rating1 Vote
99

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Notice: Undefined offset: 1 in /home/html/introspekt.cz/public_html/www/wp-content/themes/zeen/inc/core/theme-helpers.php on line 2535