Porucha opozičního vzdoru

Tuto poruchu poznáme patrnou hostilitou proti vrstevníkům, ale i rodičům nebo ostatním autoritám. Jedná se o typ poruchy chování. Často bývá  projevováno vztekem, podrážděností a hádavostí. (Mayo Clinic Staff, 2023) Může vznikat přesvědčením dítěte, že takto upoutá pozornost rodičů. Někdy může být toto chování provokováno rodiči s autoritativním stylem výchovy. (Hublová, 2020) 

V Mezinárodní klasifikaci nemocí najdeme název Opoziční vzdorovité chování, tamtéž se objevuje definice, že tuto poruchu najdeme primárně u dětí s neposlušným rozkladným chováním. Zároveň ale sborník zmiňuje, že neobsahuje delikventní jednání. K samotné diagnóze se musí zároveň klient dosáhnout všech kritérií ve své kategorii. (MKN-10, 1992) Také je nutné předem vyloučit i další diagnózy. (American Psychiatric Association, 2013, s. 158)

Problémové chování bývá mnohdy voláním o pomoc, tudíž musíme dobře rozeznat zda jde o skutečnou poruchu. Jak vnímáme určité chování se také mění věkem konkrétního jedince. Emoční projevy úzce souvisí s aktuálním stavem vývoje. (Jhon Hopkins Medicine, 2023) Jistá míra opozičního chování se u dětí chápe jako běžná. (Mayo Clinic Staff, 2023) Negativismus se ve vývojovém období 1 – 2 let akceptuje. (Hublová, 2020) Prvky druhotného opozičního vzdoru najdeme u některých jedinců s ADHD v určitých případech. S ADHD má zároveň určitou komorbitu. (American Psychiatric Association, 2013, s. 63, 65)

Opoziční vzdorovité chování poznáme například podle toho, jak často a jednoduše dítě ztrácí trpělivost. Také najdeme časté argumentování nebo obviňování okolí za vlastní chyby. Lidé s touto poruchou jsou pomstychtiví, také často říkají určité věci za účelem někomu ublížit. Pro stanovení diagnózy se musí ukázat v posledních 6 měsících alespoň dvakrát touha po odplatě. Jak závažná porucha je se primárně určuje podle toho, v kolika uspořádáních se problém vyskytuje. (Mayo Clinic Staff, 2023) Děti s touto poruchou zažívají obtíže s nízkým sebevědomím. Svůj pocit viny pak promítají na své okolí. (Hublová, 2020)

Co způsobuje tuto poruchu není zcela známé. Existují dvě teorie. První z nich je vývojová teorie, dle té problémy začínají v batolecím věku, kde získali problém se závislostí na osobě ke které si vytvořili citovou vazbu. Další možnost spočívá v teorii učení, ta předpokládá, že negativní symptomy jsou naučené přístupy. Ty si mají osvojovat od postav autority s nimiž běžně přichází do kontaktu.

S touto diagnózou se nejvíce pracuje v rámci Kognitivně behaviorální terapie, rodinné terapie a podpůrných skupin. Léky se většinou nepředepisují. (Jhon Hopkins Medicine, 2023) 

_________________________________________________________________________________________________________

(1992). Mezinárodní klasifikace nemocí: Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů ve znění desáté decenální revize MKN-10 (Vyd. 3.). Praha: Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky.

American Psychiatric Association. (2013) Diagnostic and statistic manual of mental disorders. (Ed. 5) Washington, DC: American Psychiatric Publishing. 

Hubalová, P. (2020) Problémy v chování – porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD), opoziční vzdorovité chování. Metodický portál: Národní pedagogický institut. Dostupné z: https://clanky.rvp.cz/clanek/k/p/22408/PROBLEMY-V-CHOVANI—PORUCHA-POZORNOSTI-S-HYPERAKTIVITOU-ADHD-OPOZICNI-VZDOROVITE-CHOVANI.html/ 

Mayo Clinic Staff (2023) Oppositional defiant disorder (ODD). Mayo Clinic. Dostupné z: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/oppositional-defiant-disorder/symptoms-causes/syc-20375831

Jhon Hopkins Medicine (2023) Oppositional Defiant Disorder (ODD) in Children. Dostupné z: https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/oppositional-defiant-disorder#:~:text=Oppositional defiant disorder (ODD) is,than they are to themselves./ 

Reader Rating3 Votes
96

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Notice: Undefined offset: 1 in /home/html/introspekt.cz/public_html/www/wp-content/themes/zeen/inc/core/theme-helpers.php on line 2535