Psychika a zimní slunovrat

K dnešní nejdelší noci si povíme něco málo o tom, jak zimní slunovrat ovlivňuje naší psychiku. Konec roku s sebou nese nápor na naše studentské mysli, potřebujeme stihnout mnoho práce. Důležité ale bývá, že se zrovna nacházíme v nejnáročnějším bodu, tedy bychom měli oslavovat, to co má brzy nastat. S novým rokem se tempo mírně ustálí a s věčnou tmou odejde i psychické vyčerpání. Aktuální stres můžeme kontrolovat připomenutím si průběhu celého roku a postupnou přípravou na světlejší dny zítřka. 

Zimní slunovrat jako ostatních zvyků oslavuje příchod něčeho nového, konkrétněji slaví nadcházející příchod světla v nejtemnějším období roka. Lidé slavící slunovrat většinou oslavují 8  sezóních svátků, ti odpovídají posunům slunce napříč rokem. Tyto svátky nám dávají prostor k reflektování našeho nejen ročního posunu ale také životního. Psycholožka King k těmto svátkům přistupuje jako k možnostem podívat se na plnění svých cílů nebo předsezetí. (King, 2017) 

Frazer  popisuje zimní oslavy jako plné ohně a tedy i protipól oslav letních. Oheň se nechával uvnitř příbytků z praktického hlediska. Oheň měl představovat náhradu či napodobení slunce. Také mohly plameny mít očistný prvek. (In Budinská, 2008) 

Paradoxní bývá, že právě v tomto období se psychologové v praxi setkávají s úzkostnými studenty a klinty, kteří řeší svojí roli v rodinném kruhu.  Setkáváme se tedy s velkým množstvím kladených nároků a stresů. (King, 2017) 15% populace se v zimním období zmítá v zabržděném tempu i občasných chmurách z neblahého počasí. 5% dokonce trpívá sezonní afektivní poruchou nebo sezónními depresemi. (Terman, 2012) 

Terman udává, že z jeho zkušeností k největšímu psychickému útlumu u lidí s sezónními obtížemi bývají nejhorší na konci února a zlepšují se někdy až v květnu.  Zároveň na tom, jak jsou zimní chmury prevalení se značně podílí i kde se nacházíme. Z výzkumů vyplavala na povrch skutečnost, že jižní státy zimu a tmu snášejí hůře, zvlášť pokud se nachází pod 38 stupněm, který přibližně prochází Sicílií. (2012) 

Jak nás ovlivňuje tma a světlo? Na to se blíže podíváme v jednom z našich dalších článků. 

_____________________________________________________________________________________________________________

Budinská, J. (2008) Původ a současnost oslav slunovratu v českém kulturním kontextu: 

Vznik, vývoj a modifikace kulturních zvyklostí a tradic spojených s dnešními oslavami Vánoc [Rizorózní práce]. Univerzita Karlova: Praha. https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/19350/RPTX_0_0_11210_ASZK00844_252967_0_67406.pdf?sequence=1&isAllowed=y

King, B. (2017) The Seasonal Psychologist: On Winter Solstice. Michigan School of Psychology. https://msp.edu/the-seasonal-psychologist-winter-solstice/

Terman, M. (2012) From Winter Solstice to Winter Doldrums: As of December 21 the sun’s on its way back… But what about you?. Psychology Today. https://www.psychologytoday.com/intl/blog/chronotherapy/201212/winter-solstice-winter-doldrums 

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Notice: Undefined offset: 1 in /home/html/introspekt.cz/public_html/www/wp-content/themes/zeen/inc/core/theme-helpers.php on line 2535