Psychologie Halloweenu a dušiček

Jak se od sebe liší?

Halloween, který známe z anglicky mluvících zemí , vychází z keltské tradice. Ale od původní oslavy mrtvých se tato tradice značně odklonila. Dnes působí spíše jako komerční svátek před Vánoci. (Lawrance, 2023) Dušičky se v našem prostředí slaví trochu jinak a i přesto, že se v naší společnosti začíná napodobovat zahraniční tradici. Tyto svátky najdeme ale po světě všude. Ve starověkém Římě také existovala tradice připomínající zesnulé příbuzné. Slavila se mezi 13. a 22. únorem. Nazývali jí Parentalia. Mnoho zvyků a tradic si neseme právě z různých pohanských zvyklostí (Březinová, 2011, s. 31)

Samhain naše zvyklosti ovlivnil naše tradice dávno před vznikem komerčních reklam a filmů. Na našem území dříve žili Bojové, kteří pod keltské národy spadali. Již tedy ve velmi brzkém období můžeme pozorovat vliv této kultury na naše oslavy. V této době připadal Samhain na počátek roku. Šlo o mírumilovnou oslavu nástupu zimy. Vznik kostýmů můžeme také připsat keltům, mělo je to chránit před zlými duchy. (Březinová, 2011, s. 40-42)

Původní Památka všech zesnulých u nás spočívají opravdu ve vzpomínce na zesnulé. Jde tedy spíše o tom, co nebo koho jsme ztratili. Zapálení svíček nám pomáhá se vyrovnat se situací a zároveň zavzpomínat na šťastné chvíle. (Martínková, 2016)  Jistě tedy z toho chápete, že sice koncept svátku je velmi podobný. Za to se ale liší ve svém významu. Památka všech zesnulých se pevněji významně váže pro křesťany na Svátek všech svatých. Pokládání květin a zapálení svíčky tato tradice vnímá jako určitou oběť za mrtvé. Jde o prosbu odpuštění. (Březinová, 2011,s. 27-31)

Někteří znalci popisují, jak takové svátky jsou zakořeněné v naší biologii. Hlavně se těmto svátkům připisuje potřeba cítit strach z nebezpečí. Tyto svátky nám dopřávají prostor k exploraci strašidelných konceptů bezpečnou formou. Chování participace podporuje také ono dávání cukroví, které motivuji hlavně děti. (Lawrance, 2023)

Podle jedné studie má halloween potenciál uvolňovat napětí. Dochází k tomu díky kolektivním strachům, kterým díky oslavám dáváme fyzický průchod. (Etizioni, 2000 In Lawrance, 2023) Lidé vyhledávající vzrušení mívají větší tendence k užívání si těchto svátků. Díky Halloweenu dostáváme příležitost setkat se s vzrušující stránkou strachu. (Ynücü, 2023) Nabýváme pocitu, že jsme něco překonali. (Lawrance, 2023)

To, že si můžeme obléci jakoukoliv masku, dává některým lidem pocit anonymity. V kostýmech se tedy začnou chovat jinak, než by se chovali v běžné situaci. Povolí své pomyslné hranice a meze. Díky anonymitě může například tedy konzumovat více alkoholu, nezdravého jídla ale může zapříčinit i agresivnější chování. (Yüncü, 2023)

___________________________________________________________________________________________________________

Březinová, B. (2011) Tradice oslavy Dušiček a Halloweenu ve vzdělávacím programu základní školy. [Diplomová práce, Univerzita Palackého v Olomouci]. Thesis. Dostupné z: https://theses.cz/id/td066m/brezinova_Tradice_oslavy_Duiek_a_Halloweenu.pdf?lang=en

Lawrence, S. (30.10.2023) The Psychology of Halloween: The holiday allows us to vent our most monstrous fears.The Psychology Today. Dostupné z: https://www.psychologytoday.com/intl/blog/psychology-yesterday/202310/the-psychology-of-halloween

Martínková, L. (29.10.2016) Ztráta blízkého, Dušičky a čas vzpomínek. Psychologie pro každého. Dostupné z: https://psychologieprokazdeho.cz/dusicky-a-cas-vzpominek/

Yüncü, Gizem (27.2.2023) Psychology of Halloween: Facing Fears in Costumes. Hiwell. Dostupné z: https://www.hiwellapp.com/en/blog/halloween-psychology

 

 

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Notice: Undefined offset: 1 in /home/html/introspekt.cz/public_html/www/wp-content/themes/zeen/inc/core/theme-helpers.php on line 2535