Psycholog, kouč nebo mentor

Jaký je v tom vlastně rozdíl

Oblast psychologie, koučinku a mentoringu se zdá na první pohled na psaný text naprosto
odlišná. Nicméně v realitě naopak jsou tyto pojmy zaměňovány z pohledu toho, co, kdy a za
jakých okolností využíváme. Že jste se hned v prvních větách ztratili? Ano, tak to často právě
bývá, když člověk, ať už z pozice klienta, ale často také odborníka, který stojí na druhé straně,
tyto služby poptává či nabízí. Vezměme si to tedy popořadě.


Psycholog vám primárně pomáhá překonat nepříjemné události a trable let minulých, které se
s vámi stále nepříjemně vlečou a narušují vaši psychickou pohodu. To se promítá samozřejmě
do každodenních činností a aktivit v rámci rodiny, práce, školy, prostě kdekoliv.
Psychologické rozhovory, psychoterapie a další aktivity vám postupně pomáhají se
zátěžových kamenů minulosti zbavit a začít žít plnohodnotný život. Důležité je vědět, že
psycholog nesmí předepisovat psychofarmaka, ani další léky, to smí pouze psychiatr, který
k tomu má patřičné medicínské vzdělání.
Kouč je člověk, který vám pomáhá překlenout určité životné situace, které mohou být různých
rázů, at už vztahy, práce, studium, finance, intimní život, nebo třeba i abstraktnější pojmy (na
první pohled) jako pocit spokojenosti, štěstí, pohody. Koučink jako takový by měl splňovat
dvě základní kritéria. Kouč nesmí suplovat práci psychologa, tudíž poskytovat jakékoliv
psychoterapie apod. Za další by kouč neměl „radit“ a přímo pomáhat nalézt řešení klientovi,
protože je to právě o tom „provádění“ klienta, který si sám přijde na cestu a řešení svých
problémů. Kouč mu jen pomáhá, aby dané věci uměl vidět z jiného pohledu, odpovědět si na
otázky. A v tom je kouzlo kvalitního koučování. Klient často sám odpovědi na své otázky a
směřování ví, jen je „neviděl“ ve svém životě, ve svém okolí. Najde si cesty a stanoví priority,
které mu pomohou nastartovat pozitivní změny v životě.
Mentorování je koučování blízké, nicméně od koučování se odlišuje se právě tím, že mentor
klientovi předává zkušenosti, názory, pomáhá mu s hledáním řešení a správné cesty. Právě
tím, že je v dané oblasti zkušenější, znalejší, umí ukázat klientovi možnosti jeho volby. Hodí
se pro situace, kdy klient neumí sám nalézt cestu nebo se jí příliš obává a chce přímo radu,
doporučení či možnosti, z jakých si vybere.
Samozřejmě lze mít svého psychologa, kouče či mentora na stejné nebo různé životní situace.
Dokonce to může být i jedna a tatáž osoba. Musí ovšem umět odlišit, kdy s klientem pracuje
jako psycholog, kouč či mentor.

Ale ať už ve svém životě budete chtít nebo potřebovat využít služeb těchto odborníků, určitě
by vám jejich služby měli pomoci a něco přinést, proto je důležité mít alespoň základní
přehled v náplni jejich práce, abyste věděli, co očekáváte a ke komu třeba směřovat svoje
kroky.

Reader Rating2 Votes
100

Notice: Undefined offset: 1 in /home/html/introspekt.cz/public_html/www/wp-content/themes/zeen/inc/core/theme-helpers.php on line 2535