PDA: Patologická vyhýbavost pokynům

Co to vlastně je

Znáte někoho, kdo se stále vyhýbá úkolům? Třeba vás bude zajímat to, že na autistickém spektru se vyskytuje Patologická vyhýbavost pokynům. Spočívá v tom, že dítě se vyhýbá určitým požadavkům, které většina lidí dělá na každodenní bázi. Jde o samostatnou neoficiální diagnózu. Používá se tedy pouze k popisu určitého chování pacienta. V dnešním článku se tedy díváme spíše na společné chování u určité skupiny jedinců. (Thorová, Župová, 2021) 

Zejména se PDA projevuje tím, že dítě nabyde pocitu ztráty svojí anatomie, odpovídají extrémně. Velmi často si ho všimneme i podle jejich restrikcí a vyhýbání se běžným zážitkům života. Na první pohled vypadají sociálně zdatní, ale objevují se u nich prvky obsesivního chování často směřovaného na ostatní jedince. Děti s tímto rysem chování mohou mít tendenci se vyhýbat některým situacím i použitím sociálních strategií. Děti mají obzvláště problém vnímat danou sociální hiearchii. (Neff, n. d.) Žádosti se zdají být pro tyto jedince příliš. Mezi další symptomy patří potřeba kontroly nad prostředím, impulzivita, problémy s dokončováním úkolů ale i prudké změny nálad. Každý ale může mít unikátní projev. Zajímavé je, že na tyto děti většinou nepůsobí systém odměňování. (Marschall, 2023)

Co vlastně tuto reakci spouští? Bývá to úzkost skrytá pod vyzařujícím sebevědomým a neomaleným chováním. Někdy dokonce dítě může v tomto případě využít sociální manipulace. Práce s takovým to dítětem se může stát velkou výzvou pro mnoho psychologů. Mnohdy totiž odmítá na otázky odpovídat a stěžuje si, že jsou hloupé. Mnohdy jde ale o pouhou masku. V nitru cítí velkou potřebu kontroly.  (Thorová, Župová, 2021)

Nejčastěji se toto chování zaměňuje za poruchu attachmentu. (Thorová, Župová, 2021) Také jí někdo může zaměnit za opoziční vzdor kvůli výkyvům nálad a odmítání určitých činností. Děti s tímto typem chování tedy bývají nálepkování jako ,,problémové”. Což se u nich může internalizovat a nadále ovlivnit jejich duševní zdraví. (Marschall, 2023)

Tyto problémy se někdy vyskytují i u dospělých. V dospělosti se tito jedinci mnohdy potýkají s těžkými situacemi, při kterých náhle končí v práci. To samozřejmě vede ke vzniku nedostatků v oblasti financí. (Marschall, 2023) Daunt popisuje svojí zkušenost jako dospělého člověka s PDA. Zmiňuje, že její odlišnost byla patrná již od ranného dětství. Potvrzenou diagnózu od odborníka získala až ve 12 letech. Uvádí, že jí pomohl Retalin, který dostala předepsaný na své ADHD a práce na sobě. (Daunt, 2015)

K určení patologické vyhýbavosti potřebujeme kromě zkušenosti okolí i vlastní pozorování a u starších dokonce sebereflexi. Nicméně, protože je zde zapotřebí individuální přístup identifikace, tudíž ho častěji najdeme u odborníků ještě složitější. Pro vyhýbavé chování neexistuje přímo diagnostický nástroj, ale můžete si zkusit test EDA-Q. (Thorová, Župová, 2021)

Nejlépe lidi s tímto chováním podpoříme, tím, že poukážeme na  jejich silné stránky. Jedinec si nejlépe toto chování zpracuje, pokud se lépe pozná. (Maschall, 2023) Často si totiž sami sebe nebývají vědomí. (Thorová, Župová, 2021)

_________________________________________________________________________________________________________

Daunt, J. (2015) Pathological Demand Avoidance: an adult’s perspective. National Autistic Society. Dostupné z: https://www.autism.org.uk/advice-and-guidance/professional-practice/pda-adults

Neff, M. A. (n.d.) Autism PDA Explained: The Core Characteristics of Pathological Demand Avoidance. Neurodivergent insights. Dostupné z:  https://neurodivergentinsights.com/autism-infographics/autism-pda-explained

Marschall, A. (2023) Pathological Demand Avoidance in Autism and Beyond. Verywellmind. Dostupné z: https://www.verywellmind.com/pathological-demand-avoidance-7111530

Thorová, K.,  Župová, V. (2021) Patologická vyhýbavost u dětí. Autismport. Dostupné z: https://autismport.cz/o-autistickem-spektru/detail/patologicka-vyhybavost-pokynum-u-deti#:~:text=Patologick%C3%A1%20vyh%C3%BDbavost%20pokyn%C5%AFm%20(v%20angli%C4%8Dtin%C4%9B,autismem%20nebo%20hrani%C4%8Dn%C3%AD%20symptomatikou%20autismu.

 

 

 

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Notice: Undefined offset: 1 in /home/html/introspekt.cz/public_html/www/wp-content/themes/zeen/inc/core/theme-helpers.php on line 2535