Úvod do Ketaminem asistované terapie

Možná jste již zaznamenali, že Psyon u nás nabízí ketaminem asistované terapie. V dnešním článku se podíváme na to co to vlastně ketamin je a využití této látky v psychoterapii. Také si něco málo povíme o tom, co vlastně Psyon je. Nicméně vzhledem ke komplexnosti tématu, toto berte jako pouze úvod do tohoto tématu.

Ketamin spadá pod dissociativní drogy. Několik desetiletí se užíval jako anestetikum ve zdravotnictví i veterině. (Grinspoon, 2022) Látka vznikla v Belgii už v 60. letech minulého století, nejdříve obdržela využití u zvířat. Mimo toto využití se s drogou lze setkat rekreačně. V klubech jí najdeme v různých podobách od injekcí po přidávání látky do tabáku nebo nápojů. (Collins, 2022)

Studie potvrzují primárně krátkodobý pozitivní účinek u těžce léčitelných depresí. Při nosním podání se prokázal dlouhodobější efekt zvláště v kombinaci s běžnými antidepresanty. (Grinspoon, 2022) Látka se běžně v prvních 4 týdnech podává 2x týdně. Po dlouhodobějším užívání se dávkování snižuje pouze na 1x týdně. (Collins, 2022)

V Americe je tato látka schválena pro léčbu depresí, které jsou resistentní jiné léčbě. Na lékařský předpis mohou Američtí pacienti získat nosní sprej s látkou esketamin, má se ale užívat pod přímým dohledem zdravotníka. (Grinspoon, 2022) Běžná doba k pozorování zdravotníkem po aplikování látky se udává na 2 hodiny. Krizový interventi látku můžou podávat u pokusů sebevražd. (Collins, 2022)

Podle recenze 83 vědeckých prací zabývajícími se účinky ketaminu v terapii, bylo prokázáno v mohutném množství, že Ketamin opravdu disponuje antisuicidálními a antidepresivními účinky. Pro ostatní duševní obtíže (například generalizovaná úzkostná porucha nebo bipolární porucha) došlo k určitým pozitivním výsledkům avšak ne v takové míře. Výzkumníci také poukazují, aby v tomto tématu používali kritičtější nadhled kvůli možným biasům některých autorů studií. Také zmiňují, jaký způsob podání se výzkumech volili. Nejčastějším podáním se stalo intravenózní v rozmezí dávek 0.4 mg/kg až 0.5 mg/kg alespoň u nejnovějších studií. V dřívějších pokusech se látka zaváděla do svalu injekcí v mnohem vyšší dávce. Většina údajně uvádí, že efekt látky na organismus se může pohybovat v rámci 2 dnů až 2 týdnů. (Walsch, Mollaahmetoglu, Rootman, Golsof, Keeler, Marsch, Nutt, Morgan, 2021)

Tento druh psychedelika byl povolen pro legální použití v České republice. Klinika uvádí úspěšnost u klientů u 30 – 70% v první týdnu léčby. Jedinečnost této metody spočívá v kloubení psychofarmakologie  a psychoterapie. Také uvádí, že ketamin nám dává možnost zažít stav rozšířeného vědomí. (Psyon)

Psyon se považuje za první existující psychedelickou kliniku v Evropě. Klinika byla založena v roce 2019 a od 2020 nabízí právě probíranou terapii s ketaminem. Díky velkému zájmu ze strany odborníků také plánují provádět i vzdělávání v tom, jak psychedelika v terapeutické praxi užívat. Vedoucím lékařem je zde MUDr. Filip Tylš, PhD.,  který mimo jiné také působí jako psychedelický sitter s psilocybinem, neurovědec a psychiatr v Národním ústavu duševního zdraví a  jako asistent na Katedře psychiatrie a lékařské psychologie 3. LF UK.  Ředitelem je Mgr. et Mgr. Stanislav Milotinský, ten se aktuálně profesně také věnuje soukromé terapeutické praxi, pozici psychologa v Psychiatrické nemocnici Bohnice a dalším aktivitám. Věra Škopová působí v zařízení jako provozní ředitelka. (Psyon)

V jednom z našich dalších článcích se budeme zabývat více kontrétními studiemi a  kontradikcemi.  Máte s ketaminem vlastní zkušenost? Budeme rádi za reakci v komentářích.

____________________________________________________________________________________________________________

Collins, S. (4.5.2022) Ketamine for Depression: What to Know [online]. WebMD. Reviewer Dann Brennan MD. Dostupné z: https://www.webmd.com/depression/features/what-does-ketamine-do-your-brain

Grinspoon, P. (9.10.2022) Ketamine for treatment-resistant depression: When and where is it safe? . Harvard Health Publishing: Harvard Medical School. Dostupné z: https://www.health.harvard.edu/blog/ketamine-for-treatment-resistant-depression-when-and-where-is-it-safe-202208092797

Psyon Ketaminem asistovaná terapie. Psychedelická klinika. Dostupné z: https://www.psyon.cz/ketaminem-asistovana-psychoterapie/?_gl=1*16y6y55*_up*MQ..&gclid=CjwKCAiAsIGrBhAAEiwAEzMlC9r7y-HWLUcTif1Q5qnp1a59ryxUMqwsnznoj8W9s5YHgtFN2x8RkBoCcNwQAvD_BwE

Walsch, Z., Mollaahmetoglu, O. M., Rootman, J., Golsof, S., Keeler, J., Marsch, B., Nutt, D.J., Morgan, C.J.A. (2021) Ketamine for the treatment of mental health and substance use disorders: comprehensive systematic review. BJPsych open8(1), e19. https://doi.org/10.1192/bjo.2021.1061 

 

 

 

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Notice: Undefined offset: 1 in /home/html/introspekt.cz/public_html/www/wp-content/themes/zeen/inc/core/theme-helpers.php on line 2535