Úvod do světa psychoonkologie

Krátký pohled na psychoonkologii

Možná jste již zaslechli o mezioborové disciplíně, kterou nazýváme psychoonkologie. Jak vyplývá z názvu zabývá se studiem psychologických procesů v souvislosti s nádorovými onemocněními.  Psychologická pomoc se u těchto pacientů primárně soustředí na snižování distresu nebo úzkostí. Onkologičtí pacienti bývají v chronickém stresu, mají negativně ovlivněný imunologický systém. Také u nich můžeme pozorovat zvýšenou tendenci k závislostem. (Nováková, n.d., s. 2)

Při zjištění diagnózy často dochází k okamžiku, kdy se objevuje určitá forma šoku. Mnohdy se pacienti obávají bolesti, smrti nebo ztráty kontroly. Po zjištění dochází k období vzdoru. To se může ukazovat v argumentaci s lékaři nebo příbuznými. Následně dochází k období, kdy pacienti pociťují beznaděj, jelikož se svou diagnózou nemůžou mnoho udělat. Celý průběh smiřování s diagnózou popsala Kübler-Ross se zaměřením na paliativní pacienty. (Goerling, Mehnert, 2018, s. 1 – 2)

Neexistuje kauzální vztah mezi intrapsychickými proměnnými a tímto onemocněním. Nicméně intrapsychické proměnné ovlivňují průběh léčby. (Nováková, n.d., s. 4) V některých případech může být dissteres u onkologických pacientů tak silný, že se jim vyvinou klinické obtíže v oblasti duševního zdraví. Podle několika meta analýz se duševní onemocnění objevují zhruba 30% všech pacientů s rakovinou. Mezi nejčastěji diagnostikované poruchy patří deprese, úzkosti a poruchy přizpůsobení. Pravděpodobnost na vznik duševních potíží vzrůstá s větší prožívanou bolestí, velkou zátěží symptomy, únavou ale i předešlou psychologickou diagnózou v minulosti. (Springer et al., 2010; Akcemi, et al., 2004 In Goerling, Mehnert, 2018, s. 3-14)

K pacientům přistupujeme jako ke komplexním celkům. Věnujeme se tedy bio-psycho-sociální péči ve které se snažíme pozitivně ovlivnit průběh nemoci. Psychoonkologie se orientuje primárně na pacienty, ale také se snažíme podporovat pacientovo okolí. (Jetelinová, 2013, s. 12-13)

Osobnost typu C (cancer personality) je fenomén popisující podstatně vyskytující se rysy onkologických pacientů.  (Nováková, n.d., s. 9)Tato povaha bývá popisována jako altruistická, racionální, popírající deprese a hostility, pasivní i neprůbojná. Tyto změny v osobnosti můžeme pozorovat také ve fyziologické korelaci. (Jetelinová, 2013, s. 20) Objevuje se i patologická dobrota. Tato osobnost vyvstává vlivem nemoci, nemá co dělat s příčinami onemocnění. (Nováková, n.d., s. 9-13)

V posledních letech se také u této skupiny sleduje post traumatický růst. Ten spočívá v tom, jestli vlivem této obrovské zátěže došlo po překonání k pozitivním psychickým a emocionálním změnám. (Goerling, Mehnert, 2018, s. 5)

 

_________________________________________________________________________________________________________

Goerling, U., Mehnert, A. (2018) Psycho-Oncology. Springer.

Jetelinová, M. (2013) Změny v prožívání a chování během nemoci u onkologických pacientů. Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci.

Nováková, Z. (n.d.) Psychoonkologie. Prezentace. MUNI.

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Notice: Undefined offset: 1 in /home/html/introspekt.cz/public_html/www/wp-content/themes/zeen/inc/core/theme-helpers.php on line 2535

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/html/introspekt.cz/public_html/www/wp-includes/functions.php on line 4757

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/html/introspekt.cz/public_html/www/wp-includes/functions.php on line 4757

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/html/introspekt.cz/public_html/www/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 110