Hráči videoher

malé zábavné dotazníkové šetření

 Stává se Vám, že uděláte dotazníkové šetření, ale nasbíráte více dat? V rámci statistiky jsme v prvním ročníku tuto aktivitu prováděli pro zjištění statistických údajů jako mediánu, aritmetického průměru, modusu, rozptylů, odchylek atd. Znáte to. Takže mi zbylo mnoho zajímavých výsledků, které mapují hráče videoher. Proč se tomu tady nepověnovat?

  Data byly sbírána pomocí online formuláře Google Forms, který byl šířen na Discordu mezi 58 hráči online her (38,2%), našlo se ale i 32 profesionálních testrů (21,1%), kteří se také dotazník rozhodlo vyplnit. 62 lidí (40,8%) hrálo hry jen příležitostně. 

  Celkem jsme získali 153 respondentů. Z toho majorita byla mužského pohlaví o 123 lidech (80,9%), žen bylo 25 (16,4%), 4 lídé pohlaví neuvedli (2,6%) Většina hráčů se pohybovala ve věkovém rozhraní 14 – 18 let (37,3%), následovali lidé ve věku 19 – 24 let (31,4%), poté > 25 let (24,2%) a poslední kategorií se stala <13 let (7,2%). Také Šlo o skupinu, která pocházela z různých koutů ČR v následujícím zastoupení: Čechy (25,5%), Morava (20,3%), Zahraničí (19%), Praha (13,7%), Brno (12,4%) a Slezko (9,2%). 

  Na servrech tráví následující množství času: 3-5x týdně (26,1%), 1-2x týdně (20,3%), denně (19%), vůbec (14%), několikrát za den (11,1%) a méně často (9,2%).  Offline hry byly obecně podobně populární: 3-5x týdně i 1-2x týdně získaly stejné množství procent (21,6%), denně (16,3%), několikrát denně (15%),  méně často (13,7%) a vůbec (11,8%). 36,6% trávilo u her více než 5 hodin, 32,7% 3 – 4 hodiny, 24,2% 1 – 2 hodiny a 6,5% méně než 1 hodinu. 

  Po upřesnění těchto údajů se můžeme pustit do zajímavějších otázek.  Sloupcový graf níže nám ukazuje subjektivní hodnocení času stráveného hraním. 1 znamená, že hrám se věnuje jen kvůli tomu, že nemá nic jiného na práci. Hodnota 10 ukazuje úplné naplnění hraním videoher. 

pastedGraphic.png

  Následující graf nám ukazuje, co si hráčí o hraní myslí. 1 zastupuje s hrami to přeháním a 5 značí nastavené nepřekročitelné hranice. 

pastedGraphic_1.png

Pro zmapování aktuálních pocitů hráčů jsme volili opet škálu. Pokud se cítili velmi špatně měli volit hodnotu 1. Když se cítili výborně zase hodnotu 10. 

pastedGraphic_2.png