Ovlivňuje nádorové onemocnění osobnost?

Po krátkém úvodu se podíváme blíže na fenomén osobnosti typu C. Což popisuje osobnost, která si spíše vyvine rakovinu. Typického pacienta s osobností typu C bychom popsali jako pasivní, utlačující emoce, emocionálně nestabilní a depresivní. Tito pacienti mívají větší problémy s negativními emocemi vlivem chemoterapie a jiné léčby.  (Shen, Lin, Miao, Yao, Sun, Yang, 2021) Tato teorie o možné souvislosti se vyvíjela od 60. let minulého století, kdy studie poukázala na to, že mužští pacienti s rakovinou jsou méně pravděpodobně měly neurotické projevy chování a byly spíše extrovertní. (Seaman, 2017) 

Samotné chování se popisuje jako opačné vůči typu A. To se vyznačuje vysokou aktivací nervového systému. Jedinci charakteru typu A potřebují dosahovat stále větších a lepších výsledků. (Blatný, Adam, 2008) 

Emoce jako smutek nebo vztek mohou v určitých případech snížit naší imunitu a tím zvýšit pravděpodobnost k určitým onemocněním.  V kontrastu stojí emoce jako  naděje a radost, ty zase náš imunitní systém posilují.  V této spojitosti mluvíme o klasické osobnosti náchylné k rakovině a naopak osobnosti rakovině resistantní. Odolná osobnost vůči rakovině se popisuje jako: expresivní, kontrolující vztek s pozitivním řešením, optimistický, má sociální oporu, na které ale nelpí. (Goliszek, 2014) 

Když se podíváme na studii z Psychology Research and Behavior Management deníku, dozvíme se, že tuto osobnost mělo 28% pacientů. Nejčastěji se projevila u lidí ve věku 45 – 49 lety s resignačním kopingovým stylem.  Méně se tato osobnost vyskytovala u pacientů se zaměstnáním a u lidí s větší sociální podporou nebo nadějí. (Shen, Lin, Miao, Yao, Sun, Yang, 2021)

Současné studie však pojednávají, že naznačená osobnost typu C se nepotvrdila. Výsledky studií nejsou konzistentní. Specifické zmiňované vztahy nebyly nalezeny. (Blatný, Adam, 2008) Tyto studie se diskreditovaly kvůli malému vzorku pacientů, chybám v plánování nebo průběhu studie. Dalším problémem se ukázalo být to, že odborné deníky odmítali publikovat výzkumy, kde žádnou spojitost nenalezli. Přestože nebyl nalezený přesvědčivý důkaz, určité povahové rysy mohou poukazovat na naši rizikovost k získání onkologického onemocnění. (Seaman, 2017) 

________________________________________________________________________________

Blatný, M., Adam, Z.  Osobnost typu C (cancer personality): souèasný stav poznatkù a implikace pro další výzkum. Vnitřní lék. 54(6).  Dostupné z: https://www.casopisvnitrnilekarstvi.cz/pdfs/vnl/2008/06/09.pdf

Goliszek, A. (2014) Is There a Cancer-Prone Personality?: How you think and act may put you at risk. Psychology Today. Dostupné z: https://www.psychologytoday.com/intl/blog/how-the-mind-heals-the-body/201411/is-there-cancer-prone-personality

Seaman, E. (2017) Does Having a Certain Personality Type Affect Cancer Risk?. Dana-Farber Cancer Institute. Dostupné z: https://blog.dana-farber.org/insight/2017/01/does-having-a-certain-personality-type-affect-cancer-risk/

Shen, X.-Y., Lin, Y-P. Miao, R.-N-Yao, X., Sun, H., Yang, W. (2021) Type C Behavior and Associated Factors in Patients with Breast Cancer During Postoperative Chemotherapy: A Cross-Sectional Study. National Library of Medicine: Psychology Reasearch and Behavior Management. 

Reader Rating0 Votes
0

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Notice: Undefined offset: 1 in /home/html/introspekt.cz/public_html/www/wp-content/themes/zeen/inc/core/theme-helpers.php on line 2535

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/html/introspekt.cz/public_html/www/wp-includes/functions.php on line 4757

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/html/introspekt.cz/public_html/www/wp-includes/functions.php on line 4757

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/html/introspekt.cz/public_html/www/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 110