Opiáty a opioidy patří mezi vysoce návykové látky, především kvůli jejich příjemným účinkům, které se při začátcích užívání dostavují. Mezi tyto látky patří i vysoce potentní fentanyl. Droga až 50x účinnější než heroin a až 100x účinnější než morfium (CDC, 2023).Následky dlouhodobého užívání této drogy však jsou mnohdy tragické. V tomto článku si na fentanyl společně posvítíme, přiblížíme si současnou situaci v USA a podíváme se i na to, jak je na tom situace v Evropě.

Nejdříve se tedy pojďme zaměřit na základní informace. Fentanyl je syntetický opioid – to znamená, že i když může mít přirozeně vyskytující se základ, je nutné jej upravit v laboratorních podmínkách, aby se z něj stala droga jako taková. Jelikož je opioid, váže se na opioidní receptory – konkrétně na M opioidní receptor. Díky tomu se využívá především ke zmírnění bolesti u pacientů po operacích a onkologických pacientů, ale i v jiných případech, například jako sedativum před operacemi, které trvají kratší dobu, nebo může být využit před procedurami vyžadujícími, aby byl pacient při vědomí (NIDA, 2021; NCBI, 2024). Ve zdravotnictví ho tedy můžeme najít ve formě tabletek, které se přikládají pod jazyk, ústních tabletek, náplastí nebo nosních sprejů (NCBI, 2024).

Účinky fentanylu jsou podobné jako u jiných opiátů a opioidů – tlumí bolest, snižuje úzkost a navozuje euforii a relaxaci. Vedlejší účinky zahrnují zácpu, nevolnost, svědění, snížený tlak způsobený změnou polohy, nucení močit či naopak zadržování moči a problémy s dýcháním. Ve vzácných případech byl zaznamenán i syndrom DAH (plicní krvácení) nebo toxická leukoencefalopatie. Při předávkování fentanylem můžeme ve vzácných případech pozorovat například pěnění u úst, zmatenost, neschopnost reagovat, zatuhlost v těle nebo záchvaty (Armenian et al, 2018). Nejčastějšími příznaky předávkování jsou však zúžené zornice, ztráta vědomí, pomalé a slabé dýchání nebo úplná zástava dechu, studená kůže a její zabarvení do modra (zvlášť rty). Pokud se tedy setkáte s osobou, u které máte podezření na předávkování nejen fentanylem, ale i jiným syntetickým opioidem, je doporučeno okamžitě volat záchranou službu, poskytnou dýchání z úst do úst a popřípadě otočit osobu na bok, aby se předešlo dušení se a dávení. V ideálním případě je vhodné osobě podat Naloxone – látku, která v podstatě blokuje účinky opioidů a obnovuje především dech předávkované osoby (CDC, 2023).

Závislost na fentanylu, podobně jako na jiných syntetických opioidech, vzniká velice rychle. Velkou roli v tom hrají i abstinenční příznaky, které jsou charakteristické svou závažností. Mezi fyzické abstinenční příznaky řadíme zimnici, bolesti celého těla (především kloubů a svalů), neschopnost se uvolnit, zvracení a průjmy. Psychické abstinenční příznaky zahrnují dysforii, podrážděnost a úzkost. K léčbě abstinenčních příznaků se nejčastěji používají metadon a buprenorfin, v současnosti se však studie zaměřují i na využití neurostimulace – stimulace bloudivého nervu pomocí elektrických impulzů (Weber et al, 2024).


Situace v Americe
Právě v USA je fentanyl často využíván ve zdravotnictví pro své bolest tlumící účinky. Není proto překvapením, že pracovníci ve zdravotnictví, kteří měli přístup k droze, začali užívat fentanyl rekreačně. V 90. letech se začaly vyskytovat případy předávkování, které byly zřejmě způsobeny nesprávným dávkováním fentanylových náplastí u paliativních pacientů. Se začátkem 21. století se bohužel začaly čím dál častěji vyskytovat případy předávkování, tentokrát již z nelegálně vyrobeného, nefarmaceutického fentanylu, který pocházel pouze z jedné laboratoře v Mexiku. I když byla tato laboratoř nalezena a zavřena, nemůžeme říct, že by se situace od té doby zlepšila. Fentanyl se začal přidávat do běžných léků obsahující jiné opioidy, heroinu i do kokainu – uživatelé si však této skutečnosti nebyli vědomi, ani s ní nebyli obeznámeni. Následkem toho vzrůstaly a stále vzrůstají případy úmrtí předávkováním fentanylem. K šíření fentanylu navíc také pomáhá jeho poměrně snadná dostupnost a rostoucí profit dealerům (Armenian et al, 2018).

Většina fentanylu se do Ameriky dostává z Číny, ve které sídlí spousta laboratoří produkujícífentanyl pro zdravotnictví. Jelikož však nejsou tyto laboratoře řádně regulovány ani monitorovány, dostává se z této oblasti i spousta nefarmaceutického fentanylu do dalších zemí. Z Číny se potom základ pro syntézu fentanylu dostává dál do Mexika, menší část i do Kanady. V Mexiku je potom syntetizován finální produkt, jsou zde vyráběny tablety s obsahem fentanylu a heroin je touto látkou “nařezán“. Odtud potom fentanyl putuje rovnou do Ameriky, kde je prodáván nejčastěji právě uživatelům heroinu (Armenian et al, 2018).

Roku 2015 zemřelo ve Spojených státech přes 9000 osob následkem předávkování se syntetickými opioidy, především fentanylem a bohužel od té doby počet případů rapidně roste (Jannetto et al, 2019). V současnosti bylo zaznamenáno přes desítky tisíc případů úmrtí(Volkow, 2021).

A proč je tedy fentanyl rozšířen do neúnosné míry? Důvodů je několik: jeho syntéza není náročná, navíc přeprava fentanylu je mnohem snazší než přeprava heroinu. Pokud k tomu přidáme i jeho účinky, které jsou, jak již bylo zmíněno, až 50x silnější než heroin, můžeme si domyslet, že přináší tučný profit pro dealery (Volkow, 2021). Uživatelům návykových látek je proto často prodáván heroin nařezaný fentanylem – pro dealery tato praktika vyjde levněji, u uživatelů vzniká závislost mnohem rychleji a jelikož jsou účinky fentanylu krátké, kupují zboží mnohem více. V současnosti je navíc dalším problémem ředění už tak naředěného heroinu a fentanylu sedativem užívaným ve veterinářské praxi s názvem Xylazine. Důvodem je patrně jeho nízká cena, snadná dostupnost a pravděpodobně i jeho psychoaktivní účinky. Můžeme říci, že v některých případech předávkování fentanylem bylo zaznamenáno i stopové množství tohoto sedativa (D´Orazio et al, 2023). Studie jsou bohužel v tomto směru omezeny, tudíž je těžké určit, jaké účinky v lidském těle vyvolává a jak velké riziko pro uživatele návykových látek představuje.

Situace v Evropě
Rozšíření fentanylu v Evropě není na takové úrovni jako již ve zmíněných Spojených státech, přesto i u nás není situace úplně ideální. Ze všech úmrtí v posledních letech způsobených předávkováním, 74 % z nich bylo následkem předávkování se opioidy  (EMCDDA, 2023). Fentanyl se před pár lety začal rozšiřovat především v Estonsku, později, kolem let 2014 – 2015 také v dalších zemích Evropy, například v Bulharsku a na Slovensku – zde se šířil především jako náhrada heroinu. Německo, Finsko a Velká Británie v této době začala hlásit první úmrtí v důsledku předávkování fentanylem. Fentanyl se do evropských zemí dostává různými cestami. Produkci fentanylu můžeme vytrasovat i v Rusku, na Ukrajině a v Bulharsku – odtud se potom dostává do dalších evropských zemí, především do Estonska, které má s drogou asi největší problém – v letech 2005 – 2013 zaznamenalo zhruba 1000 úmrtí v důsledku předávkování látkou (Mounteney et al, 2015). Mezi státy postižené touto epidemií můžeme částečně zařadit i Španělsko, které v letech 1992 – 2006 zaznamenalo značný nárůst v užívání syntetických opioidů, především tramadolu a fentanylu (Garcia del Pozo et al, 2008). Velká Británie v letech 1998-2017 zaznamenala celkem 298 případů úmrtí pravděpodobně v důsledku užití fentanylu. Na vině je v těchto případech ilegálně syntetizovaný i farmaceutický fentanyl. Důvodem je nejspíše dostupnost této látky, která v posledních letech roste. Farmaceutický fentanyl je ve zdravotnictví mnohem více rozšířený a v současnosti je možné získat látku i na předpis (Claridge et al, 2019).

V tomto článku jsme se snažili podívat se na fentanyl o něco podrobněji. Seznámili jsme se především s jeho hlavními a vedlejšími účinky, abstinenčními příznaky i příznaky předávkování. Z rychlého průletu můžeme vidět, že situace v Evropě není zdaleka tak drastická, jako ta ve Spojených státech. I přesto můžeme pozorovat mírný nárůst případů užívání a předávkování syntetickými opioidy. Nezbývá nám tedy nic jiného než jen (snad i naivně) doufat, že tato ničivá epidemie v USA nabere v brzké době alespoň postupného poklesu a Evropa zůstane jen minimálně postižena. Jaký máte názor vy na syntetické opioidy a jaká další rizika vás napadají ve spojitosti s tímto tématem? O to se s námi nezapomeňte podělit v komentářích!

Reader Rating2 Votes
100

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Notice: Undefined offset: 1 in /home/html/introspekt.cz/public_html/www/wp-content/themes/zeen/inc/core/theme-helpers.php on line 2535