Jak jsme ovlivnění pornografií?

V tomto článku společně nakousneme poměrně tabuizované téma. “Filmy pro dospělé“ se stávají běžnou součástí našeho života a s tím se bohužel pojí i problémy, které postihují jak jedince, tak i přeneseně celou společnost. Co je to závislost na pornografii, jak závislého omezuje a jak pornografie ovlivňuje partnerské vztahy, to vše se dočtete níže.


Co je pornografie?  

Pornografii můžeme definovat jako psané, obrazné či audio-vizuální reprezentace znázorňující  nahotu nebo sexuální chování (Campbell & Kohut, 2017). S lehkou nadsázkou můžeme říct, že  znázornění nahoty či různých forem sexuálního chování se zde objevilo již několik tisíc let před  naším letopočtem – v podstatě tu bylo vždy a všude (Hunt & Hunt, 1993). Vzpomeňme si  například na Věstonickou venuši, sošku představující nahou ženu. A pokud se přesuneme do  Antického Řecka, uvidíme, že znázornění sexuálních praktik v umění nebylo vůbec výjimkou.  Někteří však namítnou, že nějaká soška nebo obraz nemůže být přeci pornografie jako taková,  kterou známe dnes. Kde jsou tedy kořeny moderní pornografie? Její rozvoj v západním světě je  pojen především s rozvojem tisku v 18. století. Psané texty a vizuální materiály obsahující  sexuální obsah se začaly mezi lidmi rozšiřovat. Od této doby začala pornografie jen vzkvétat,  jelikož s rozvojem technologií se samozřejmě rozvíjel i tento žánr. Dostupnost materiálů se  zvyšovala od vynálezu fotoaparátu až po nástup internetu (Jenkins, 2019). Ani dnes však není  rozvoj žánru pozastaven, především s nástupem umělé inteligence (AI) se setkáváme s novými  způsoby výroby pornografického obsahu. To však s sebou nese řadu rizik a problémů, například  mohou vznikat uměle vytvořené nahé snímky žen, které nikdy nedaly souhlas k vytvoření  tohoto materiálu. Ohroženy jsou bohužel i děti. Rodiče s dobrým úmyslem pořizují a přidávají  fotky svých dětí na internet, které však mohou být často zneužity pedofily za účelem vytvoření  sexuálního obsahu. Zákony jsou bohužel v těchto případech krátké a zatím je tento problém  málo řešen. Je tedy potřeba chránit děti včetně adolescentů a dávat si pozor na to, co a kam  zveřejňujeme. Mnohdy se totiž sdílení fotek našich ratolestí na internetu nevyplácí, a proto je  lepší si dobře rozmyslet, zda není lepší alternativou podělit se o tyto snímky pouze se svými  nejbližšími.  

Závislost na pornografii aneb když ztrácíme kontrolu  

Mnoha lidem slouží sledování pornografického materiálu k masturbaci a tedy i k rychlému  pocitu euforie a uvolnění. Bohužel si tak nemusí dlouho uvědomovat rizika tohoto žánru,  kterých najdeme poměrně dost. Takovým známým “fenoménem“ je vznik závislosti na  pornografii. V současnosti můžeme říci, že nadměrné užívání pornografie, stejně jako další 

nepřiměřené projevy sexuálního chování spadají podle Mezinárodní klasifikace nemocí (ICD 11) pod impulzivní poruchy chování. Tuto specifickou poruchu můžeme v ICD-11 najít pod  kódem 6C72, pojmenovanou jako ,,Compulsive sexual behaviour disorder“. Porucha je  charakterizována neschopností kontrolovat intenzivní a opakující se sexuální potřeby či  impulzy, což vede k určitému projevu sexuálního chování. Jedinec může být zaměřený pouze  na tyto opakující se sexuální aktivity. V důsledku tohoto zaměření může zanedbávat své zdraví nebo zájmy. Vykonávání těchto aktivit přitom nemusí přinášet žádné uspokojení. Takové  chování samozřejmě vede k problémům v různých oblastech života. Zároveň člověka musí omezovat toto chování po dobu alespoň 6 měsíců, aby mu byla porucha diagnostikována (World  Health Organization, 2019). Blinka et al (2022) se ve své studii zaměřili na symptomy mužů  závislých na pornografii. Důvodem vyhledání a sledování videí bylo především uspokojení, ale 

i vyhnout se nudě. Později však sloužilo sledování pornografie k vypořádání se s negativními  emocemi, stresem a konflikty s okolím. Charakteristickým rysem závislosti je zřejmě ztráta  kontroly, která se manifestuje dvěma způsoby: 1) zkreslené vnímání času a sebe sama a 2)  relaps. Respondenti se snažili převzít kontrolu nad svým chováním, ale tato snaha vedla u všech  k relapsu. Závislost také byla provázena pocity pohrdání, ponížení, znechucení a studu.  V některých případech se objevily i sebevražedné myšlenky. A tak jako u jiných závislostí, i  zde rostla tolerance. Respondenti s postupem času trávili delší dobu sledováním pornografie  nebo museli vyhledávat intenzivnější materiál (videa obsahující zoofilii, znásilnění nebo  sadomasochismus), jelikož ten původní už nevyvolával to, co dříve. Byly dokonce uvedeny i  některé abstinenční příznaky, jako zvýšená citlivost, neschopnost se soustředit, zvýšená  frustrace a ve vzácných případech i apatie, bolesti hlavy nebo nevolnost, což však mohla  způsobit somatizace. V důsledku závislosti měli respondenti problémy ve vztazích se svými  partnery, především kvůli projevům sexuálních dysfunkcí a také kvůli ztrátě zájmu o normální  sexuální aktivity (Blinka et al, 2022). Můžeme tedy usoudit, že i když se nejedná o látkovou  závislost, které jsou společností často brány jako horší, je závislost na pornografii značně  zákeřná. Člověk si ji často nemusí uvědomit a odborná pomoc je výrazně omezena. Je tedy  nutné šířit povědomí o této problematice a usilovat o dostupnější péči pro závislé.  

Jsou partnerské vztahy v bezpečí před pornografií?  

Jak už bylo řečeno v předchozích větách, závislost na pornografii zasahuje do mnoha oblastí  života, včetně do oblasti vztahové. Závislý dává přednost online sexuálním aktivitám a ztrácí  se tak intimita ze vztahu s jeho partnerem. To je samozřejmě již extrémní případ. Jak ale taková  běžná nepatologická konzumace pornografie ovlivňuje partnerské vztahy? Ukazuje se, že může  mít i pozitivní vliv. Například může sloužit jako zdroj informací, konkrétně je vnímána jako  edukační materiál pro partnery, zdroj nových nápadů pro obohacení jejich sexuálního života nebo návod pro různé sexuální praktiky. Navíc může partnerům pomoci více experimentovat  při sexu. Pokud jsou oba partneři otevření ohledně sledování pornografie, může se zlepšit i  jejich komunikace týkající se sexuálního života. Pokud se však podíváme na druhou stranu  spektra, setkáme se i s negativními vlivy. Člověk si může vytvořit nerealistická očekávání co  se sexuálního života a vzhledu partnera týče. Dalším problémem je ztráta zájmu o sex  s partnerem, který neodpovídá zážitku ze sledování pornografie. Partner konzumující  pornografická videa necítí stejné uspokojení z běžného sexu s partnerem, a tak ho začne  nahrazovat sledováním pornografie. Mezi další negativní vlivy můžeme zařadit nedůvěru,  pocity viny a studu, žárlivost, konflikty a hádky mezi partnery, ztrátu intimity nebo úplně  zničený vztah (Kohut et al, 2017). Pornografie může negativně ovlivnit i manželské a rodinné  vztahy, podobně jak bylo popsáno v této části – je ohrožena stabilita manželství a rodiny. Rodič  konzumující pornografii může ohrozit i své dítě, které má snadnější přístup k tomuto materiálu.  To může mít mimo jiné i traumatický efekt (Manning, 2006).  

Celé téma týkající se pornografie je samozřejmě neskutečně obsáhlé, proto budeme rádi, pokud  se s námi podělíte o vaše postřehy a názory v komentářích. 

Zdroje:  

Blinka, L., Ševčíková, A., Dreier, M., Škařupová, K., & Wölfling, K. (2022). Online Sex  Addiction: A Qualitative Analysis of Symptoms in Treatment-Seeking Men. Frontiers in  Psychiatry, 13. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2022.907549 

Campbell, L., & Kohut, T. (2017). The use and effects of pornography in romantic  relationships. Current Opinion in Psychology, 13, 6-10. 

https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2016.03.004 

Hunt, L., & Hunt, L. A. (Eds.). (1993). The invention of pornography, 1500–1800: Obscenity  and the origins of modernity. MIT Press. 

Jenkins, J. P. (2019). Pornography | sociology. In Encyclopædia Britannicahttps://www.britannica.com/topic/pornography 

Kohut, T., Fisher, W. A., & Campbell, L. (2017). Perceived effects of pornography on the  couple relationship: Initial findings of open-ended, participant-informed,“bottom-up”  research. Archives of sexual behavior, 46(2), 585-602. DOI:10.1007/s10508-016-0783-6 

Manning, J. C. (2006). The impact of internet pornography on marriage and the family: A  review of the research. Sexual Addiction & Compulsivity, 13(2-3), 131-165. https://doi.org/10.1080/10720160600870711 

World Health Organization. (2019). International statistical classification of diseases and  related health problems (11. vydání). ICD-11 (who.int)Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Notice: Undefined offset: 1 in /home/html/introspekt.cz/public_html/www/wp-content/themes/zeen/inc/core/theme-helpers.php on line 2535