Sexuální symbolika

v psychologickém kontextu

Přemýšleli jste někdy nad tím, kde všude najdeme sexuální symboliku a co odráží v naší psychice? Na to se zaměříme v dnešním článku. Co o nás asi nepřekvapí, je skutečnost, že sexuální podtext bývá jeden z nejčastěji pozorovatelných předmětů ztvárněných pomocí různých motivů.  Přestože  pocházíme z různých kultur a jako jedinci fungujeme každý odlišně, mnoho symbolik se považuje za kolektivní. Díky nim získáváme totiž určitou obranu před projevy svých erotických tužeb v nevhodnou dobu (Jochová, 2007).    

Vnímání sexu se považuje za nejvíce změněný aspekt, pokud porovnáváme moderního člověka s viktoriánským. Společnost mívá tendenci vnímat sexuální scény jako realistické. Díky tomu se v posledním století změnila symbolika tohoto aktu. V morerní tvorbě se setkáváme poprvé s vyřčením něčeho, co tehdy bylo tabuizované. Některá starší tvorba dokonce mohla působit explicitněji než samotný sex (Wexler, 2004).

Sex představuje jeden z nejúčinějších nástrojů prodeje. Při porovnávání vlivu erotického podtextu a běžného marketingu tvrdého alkoholu se zjistilo, že lidé mají tendenci preferovat značky s erotickými prvky v reklamách (Ruth, Mosatche, Kramer, 1989). 

V našich lidových písních se setkáváme se spojením ženy zastoupené půdou a muže jako nástrojem pro obdělávání půdy. Samotný pohlavní styk se mnohdy spojuje s plodností a vložením semene do půdy. Koitus se ale v české lidové tradici rovněž někdy naznačuje v různých domácích pracích. Nejčastěji jde o krmení, pasení zvířat či předení, prodejem, koupí látky. Můžeme se se setkat se ztvárněním v podobě sběru ovoce, různých řemeslnických prací ale i tancem nebo hrou na hudební nástroje. Koitus v této tvorbě z valné většiny věnuje aktivně muž a žena je zde ztvárněna jako spíše pasivní (Baslová, 2021). 

České krajiny také považovali za erotické sliny nebo pot. Existovalo takzvané kozlo lásky, přiněmž si jedinec dával do podpaždí jablko, aby nasáklo potem. Tímto výrobkem byla následně obdarovaná milovaná osoba. 

Semitsko-hamitská kultura dokonce za účelem zvýšení plodnosti měla jako jeden z náboženských prvků uctívání falu svatých. Falické nápodoby byly tedy u nich zřetelné u stavebních prvků, dekoracemi i na ozdobách hlavy (Jochová, 2007).

Z těchto příkladů Vám je zřejmě patrné, že sexualita se laickému oku může ukrývat přímo pod očima aniž by byla spatřena. Při interpretaci jednotlivých symbolů je tedy nutné předměty zasazovat do určitého kontextu, jelikož jako sexuální prvek můžeme identifikovat opravdu mnoho věcí. 

Studium a interpretace sexuálních symbolů, ale může být mnohem obtížnější než se na první pohled zdá. Jde totiž o poměrně komplexní disciplínu. Velmi silnou roli zde hraje kulturní podtext, z toho důvodu se tradiční Freudovská interpretace může snadno mýlit (Lessler, 1964). 

_______________________________________________________________________________________

Baslová, M. (2021) Erotické symboly v českých lidových písních [Bakalářská práce, Univerzita Karlova] Cuni. https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/136542/130305526.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Jochová, I. (2007) Relativita a transformace libosti ve virtuální interakci [Diplomová práce, Masarykova Univerzita] Muni. https://is.muni.cz/th/g8yax/RELATIVITA_A_TRANSFORMACE_LIBOSTI_VE_VIRTUALNI_INTERAKCI.pdf

Lessler, K. (1964). Cultural and Freudian dimensions of sexual symbols. Journal of Consulting Psychology, 28(1). https://doi.org/10.1037/h0046451

Ruth, W. J., Mosatche, H. S., Kramer, A. (1989) Freudian Sexual Symbolism: Theoretical Considerations and an Empirical Test in Advertising. Psychological reports. 64(3). Doi: https://doi.org/10.2466/pr0.1989.64.3c.1131

Wexler, J. P. (2004) Sex Isn`t Everything (But It Can Be Anything): The Symbolic Function if Extremity in Modernism. College Literature, 31(2). https://www.jstor.org/stable/25115196?read-now=1&seq=1#page_scan_tab_contents

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Notice: Undefined offset: 1 in /home/html/introspekt.cz/public_html/www/wp-content/themes/zeen/inc/core/theme-helpers.php on line 2535