Forerův efekt II.

Kdo podléhá tomuto efektu častěji?

Většina klientů věštkyň nebo jiných obdobných technik preferuje alternativní přístupy v medicíně. Může tu přetrvávat přesvědčení, že alternativní medicína funguje lépe a bývá lépe uzpůsobena na tělo jako celek. Takoví lidé vidí nedostatky v navazování kontaktu s tradičními lékaři.  Nejčastěji tedy pomoc jasnovidců, léčitelů a věštců lidé vyhledávají, pokud mají pocit, že léčba jim není dostatečně vysvětlena, nízká důvěra k lékařům a celkově jim chybí motivace k léčbě standardní cestou.

Obětí Barnumova nebo-li Forerově efektu se přitom můžeme stát velmi snadno. Stačí abychom se více snažili hledat význam v něčem, kde přímo není. Pokud něco není zřejmé a nedokážeme si to konkrétně objasnit, stává se, že nevědomky začínáme pospojovávat spolu nesouvisející body. Takovéto spojování zapříčinilo pravděpodobně výskyt mnoha konspiračních teorií na internetu. (Resnick, 2023)

S tímto pojmem se nejčastěji setkáme v kontextu horoskopů a jejich interpretaci osobnosti. To ale neznamená, že bychom se s ním nemohli setkat i v jiném kontextu. Obecně vzato jde o to, že nějaké sdělení, které může sedět na více situací považujeme za jedině pasující do námi čteného popisu. (Vohs, 2024)

Důvodem proč jsme náchylní k těmto jevům je, že spojování je pro nás přirozené. Nehledáme totiž pouze spojení s ostatními lidmi, ale i s věcmi z okolí. Lidstvo si celá tisíciletí snaží vysvětlit, jevy které nerozumí něčím co jde až za hranice přirozenosti.  Což bývá ještě umocněno potřebou hledání vyššího významu našeho bytí. Spojení a hledání bývá něčím, co nám v životě dává smysl a nese často důležitý osobní význam.

Kvůli tomu, že uvěříme v něco, co nám říká vágní popis  dochází k tomu, že nemusíme tolik přemýšlet nad tím, co se děje nebo kde se nachází skutečnost. Mozek sám o sobě totiž mívá tendenci svojí energii rozkládat a tím pádem i šetřit. Když tedy nemáme potřebu zjišťovat jiné perspektivy, stává se, že náš mozek přijme předloženou informaci jako realitu. Dochází k tomu protože to bývá pro nás prostě jednodušší řešení. (Resnick, 2023) Tento efekt pracuje většinou s pozitivními sděleními, to se ukazuje, protože se méně rádi spojujeme s negativními atributy. (Vohs, 2024)

Proč není Barnumův efekt  skutečně výhodný? Jednoduše jsme vlivem efektu důvěřivější, snáze se stáváme obětí podvodů. Zároveň ztrácíme naší schopnost zůstat pevně nohama na zemi. Mezi nejvhodnější obranu před tímto jevem ve společnosti považujeme povědomí o existenci tohoto jevu. (Resnick, 2023)

____________________________________________________________________________________________________________

Resnick, A. (2023) Are You a Victim of the Barnum Effect? Understanding the Psychology of Generalizations. Verywellmind. https://www.verywellmind.com/barnum-effect-7561323

Vohs, K. D. (2024) Barnum Effect. Britannica. https://www.britannica.com/science/Barnum-Effect

 

 

 

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Notice: Undefined offset: 1 in /home/html/introspekt.cz/public_html/www/wp-content/themes/zeen/inc/core/theme-helpers.php on line 2535