Naše mozky jsou poměrně adaptabilní v získávání různorodých informací jak o tělu tak i o prostředí ve kterém se nacházíme. Takovou informaci dokážeme zpracovat v řádu milisekund, ale v některých případech důležité informace si uchováváme celé roky. (Purves, Augustine, Fitzpatrick, Hall, Lamantia, Mooney, Platt, White, 2018)  Samotný proces nervové signalizace začíná u receptorů, které rozpoznávají vnitřní i vnější podměty. Melzack a Wall definuje receptory jako “specializované nervové zakončení, které mohou reagovat na specifické druhy podnětů.” (1965) Neurony tyto funkce ovládají díky generování elektrických i chemických signálů. (Purves, Augustine, Fitzpatrick, Hall, Lamantia, Mooney, Platt, White, 2018)

Neurony samy o sobě nejsou příliš vhodným elektrickým konduktorem. Přenes je možný díky iontům přes plazmovou membránu. Neuron většinou dává vznik negativnímu potenciálu, ten se běžně nazývá membránový potenciál odpočinku. Naopak akční potenciál vnímáme jako základní kámen elektrického signálu. Akční potenciál ruší negativní potenciál a transmembránu přeměňuje na pozitivní. Akční potenciál prostupuje dále podél axonu, čímž přenáší informaci. Další elektrické signály jsou produkovány aktivací synaptických kontaktů nebo působením vnějších energií v případě senzorických neuronů. Mezi vnější energie řadíme třeba světlo nebo zvuk. Zmíněné procesy jsou možné skrz iontové toky, ty způsobují selektivní iontovou permeabilitu membrán nervových buněk. Tyto permeability jsou produkovány přes iontové kanály. Ionty se přes membránu distribuují nerovnoměrně skrz membránu z aktivních transportérů. (Purves, Augustine, Fitzpatrick, Hall, Lamantia, Mooney, Platt, White, 2018) Hodgkin a Huxley provedli výzkum, identifikující mechanismy a šíření akčního potenciálu v nervových buňkách. (1990) 

 

Hodgkin, A. L., & Huxley, A. F. (1990). A quantitative description of membrane current and its application to conduction and excitation in nerve. The Journal of Physiology, 52(1-2). https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0092824005800047

Maďa, P., Fontana, J. (2024) Synaptický přenos. Funkce buňek a lidského těla. FLBT. https://fblt.cz/skripta/regulacni-mechanismy-2-nervova-regulace/4-synapticky-prenos/

Melzack, R., & Wall, P. D. (1965). Pain mechanisms: a new theory. Science, 150(3699).

Purves, D., Augustine, G. J., Fitzpatrick, D., Hall, W. C., Lamantia, A. S. Mooney, R. D., Platt, M. E., White, L. E. (2018) Neuroscience. 6. Vyd. New York: Oxford University Press.

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Notice: Undefined offset: 1 in /home/html/introspekt.cz/public_html/www/wp-content/themes/zeen/inc/core/theme-helpers.php on line 2535