Co sourozenecká konstelace znamená?

Pořadí narození dítěte. Pro získání typických osobnostních vlastností, se stává rozhodující, kolikátí se do vaší rodiny narodíte. V životě se projeví při výběru povolání, partnera, ve vztahu k ostatním sourozencům nebo u vlastní výchovy dětí. Největším vlivem zasahuje do utváření a formování osobnosti.(Leman, 2008)

V souvislosti se sourozeneckou konstelací se sráží dva názory společnosti. První vychází z nedůvěry v teorii. Lidé odmítají věřit, že by se mohla stát rozhodující a ovlivňovala by tím život člověka. S opačným názorem se dostáváme k lidem, kteří mají snahu teorii rozšířit. Nebo se pouze přiklání k již získaným poznatkům a myšlenkám. Samozřejmě všechna tvrzení jsou pouhými ukazateli ne zákony.

Jednotlivé rozdělení:

Jedináčci

Za jedináčky považujeme děti bez sourozenců. Mnoha z konstelací slučuje tuto skupinu dohromady s prvorozenými na základě velmi podobných vlastností. Jelikož jedináčci potřebují být ve všem nejlepší tyto vlastnosti se stupňují ještě do větších měřítek. Velkým vlivem na rozvoj osobnosti jsou rodiče, kteří jim mohou věnovat veškerý čas, energii i peníze. Podle toho lze říci, že tyto děti vyrůstají jako “malý dospělí“.(Leman, 2008) Život mají již perfektně naplánovaný. Jsou na ně kladeny vysoké nároky, zvládat vše dokonale a dosahovat nejlepších výsledků. Tím, že vyrůstají obklopeni dospělými rychleji dospívají, ale přichází o život s vrstevníky. Vyznačují se typickými rysy jako je rozmazlenost, zaměřenost na sebe, velká kritičnost k sobě i druhým, svědomitost, perfekcionismus, ale i osamělost.(Leman, 2008)

Prvorození (nejstarší děti)

Skupina přicházející na svět jako první dítě svých rodičů. Ti jsou nezkušení a v průběhu výchovy se stále učí. Jsou schopni věnovat dítěti veškerou svoji pozornost. Tím vzniká tendence nepřiměřených nároků a velkých očekávání. Výchova směřuje k perfekcionismu a vysokým cílům. Prvorození si utvoří smysl pro pečlivost a svědomitost, čímž si nepřipouští selhání. Chtějí dosahovat nejlepších výkonů. Problém může nastat při příchodu druhého dítěte, kdy je potřeba se o rodiče začít dělit, dát prostor a tím ustoupit do pozadí. Získá tím rozumnější a vyspělejší stánku své osobnosti. Uplatňují se v povolání vyžadující soustředění, dokonalé vystupování a výkon na více než 100%.(Leman, 2008)

Druhorození (prostřední děti)

Většina autorů pracujících na téma sourozeneckých konstelací se shodnou, že se jedná o nejsložitěji odhalitelnou skupinu lidí. Leman uvádí: „Narodili se příliš pozdě, aby se jim dostalo zvláštních privilegií a zacházení, které po právu získali prvorození. A také se narodili příliš brzy, aby se jim dostalo toho daru, z něhož se těší mnozí benjamínci…“ Adler zastává názor, že jim výhodu přináší již prošlapaná cesta staršími sourozenci. Rodiče se stali zkušenějšími a jejich vysoké nároky ustupují. Jsou poučeni ze svých chyb a naopak se přiklánějí k větší volnosti. Nevýhoda se může projevit s pocitem méněcennosti v porovnáváním s “dokonalými“ prvorozenými. Připadají si, jako by žili ve stínu svých starších sourozenců. To je důvodem, proč se raději vydávají jiným směrem, než tím, který už je zabraný. Setkávají se i s pocitem, že  nejsou dost dobří pro svou rodinu. Bezpečí a jistotu tedy vyhledávají u svých vrstevníků. Leman druhorozený rozdělil do dvou typů. O prvních můžeme říci, že jsou to lidé netrpělivý až agresivní samotáři. Druzí se projevují jako společenští, tolerantní, velmi dobří vyjednavači vyhýbající se konfliktům.(Leman, 2008)

Nejmladší děti (benjamínci)

Posledními narozenými dětmi, kteří byly obvykle přivedeni na svět pro potěšení a radost rodičů se přidělují role bavičů a komiků.(Novák, 2007, Žlabová, 2012) S uvědoměním své výhodné pozice, umí dobře manipulovat a využívat svých možností. Můžeme tvrdit, že jsou bezstarostní, společenský a velmi temperamentní. Důležité je včas zasáhnout disciplínou, kterou vřele vítají, jako důkaz zájmu, protože často trpí pocitem, že nejsou bráni příliš vážně. Typickým znakem je rozmazlenost, kdy se rodiče stávají vyčerpanými a nezbývá jim tolik času, jako měli s prvními dětmi. Riziko závislosti na rodičích.(Leman, 2008)

Tady máte prostor pro zamyšlení nad vaší rodinou, rodinnými vztahy, sourozenci a především nad pořadím narození. Můžete určit zda se ztotožníte s uvedenými poznatky a vytvořit si vlastní názor. Nesmíme zapomínat, že je to pouhá teorie a vše nemusí sedět přesně. Existuje spousty vnějších okolností, které ovlivňují naší osobnost, život i tuhle myšlenku.

Zdroj:

ŽLABOVÁ, Tereza. Sourozenecké konstelace. Bakalářská práce. Brno: Masarykova Universita, Pedagogická fakulta, 2012.

LEMAN, Kevin. Sourozenecké konstelace. Vyd. 4. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-807-3675-073.

Reader Rating0 Votes
0

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Notice: Undefined offset: 1 in /home/html/introspekt.cz/public_html/www/wp-content/themes/zeen/inc/core/theme-helpers.php on line 2535
Previous
Dopamin